Vikariátní konference v Mariánských Lázních

15.11.2023

14. listopadu se uskutečnila na husitské faře v Mariánských Lázních vikariátní konference duchovenského sboru Plzeňské diecéze.

Bratr vikář Tomáš Procházka si pro úvodní bohoslužbu vybral biblické texty k památce Jana Amose Komenského, která připadá na 15. listopad.

Po bohoslužbě poreferovala sestra farářka Helena Smolová o putování do Santiaga de Compostela. Následoval společný oběd a pracovní jednání. Děkujeme mariánskolázeňské náboženské obci za pohostinnost a za radost ze společenství.