Milé sestry, milí bratři, vážení kněží a jáhni, kazatelé a pastorační asistenti, drazí laičtí zástupci náboženských obcí, členové Diecézní rady, Diecézního finančního a revizního výboru, Diecézního kárného výboru, členové Církevního zastupitelstva, Ústřední rady, Církevního finančního a revizního výboru, Církevního kárného výboru, členové Právní...

všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas. Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Vážené sestry, vážení bratři, všichni máme za sebou více než turbulentní dobu. Pandemie koronaviru zasáhla celou naši společnost a utlumila i aktivity v církvi, v diecézi i jednotlivých náboženských obcích. To, co se mi jeví jako nejpodstatnější, je obnova vztahů, obnova společenství. Zajímavé je, že latinské slovo pro náboženství, religio, doslova...

Volební sněm si na dalších sedm let zvolil T. Buttu za patriarchu. Bratr Lukáš z plzeňské diecéze získal podporu 99 hlasů. Vítězovi přejeme především pevné zdraví, mnoho lásky ke službě nejmenším a mnoho sil v pomoci bližním.

Právě vyšla nová Katabáze o tělě a tělesnosti. Již brzy bude i zde ke stažení. Zatím ji naleznete na každé dobré faře. Pokoj a dobro.

Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

Považujeme za přirozené, že každý touží v něčem vyniknout, prosadit se, zkrátka "být první". Alespoň u mě tomu tak beze sporu je - a moji blízcí to vědí. Proto mi kamarád napsal do knížky věnování: "Jedničce mezi přáteli." Jenomže ona touha po uznání, úspěchu a prvenství ve své podstatě není než projevem žádostivosti. Proti ní se staví přikázání...

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny