25. listopadu byla otevřena a zasvěcena Betlémská kaple v obci Volduchy na Rokycansku. Její základní kámen položili věřící naší církve 1. srpna 1937. Kaple se již od 60. let k bohoslužbám nepoužívala a postupně chátrala, dokud ji v roce 2020 nekoupila rodina Bastlova z Volduch, která se zasloužila o její obnovu.

Náboženská obec CČSH v Táboře bude v prosinci hostit hned dva zajímavé koncerty. Dne 3. prosince od 16.00 hodin vystoupí v prostorách NO CČSH Tábor Komorní soubor MATOŠKA. V neděli 10. prosince se zde od 16.00 hodin uskuteční adventní benefiční koncert ve prospěch SONS ČR – Tábor. Na koncertě zazní adventní a vánoční skladby z Čech, Moravy i...

Dobrý Bože, jsme Tvými dětmi povolanými ke svobodě. Kéž si nevykládáme svobodu jako svévolné prosazování sebe sama, ale jako příležitost svobodně žít, svobodně věřit, svobodně milovat, svobodně odpouštět, svobodně pracovat a tvořit. Kéž hledáme a nalézáme ve Tvém milovaném Synu Ježíši Kristu zdroj opravdové svobody srdce a jedinečnou cestu k...

Srdečně zveme na adventní duchovní obnovy Plzeňské diecéze, které se konají ve dnech 7. - 9. prosince ve Štěkni. Přihlášky zašlete nejpozději do 20. listopadu na e-mail: kancelar@ccshplzen.cz. Podrobnosti k programu budou zaslány na e-maily přihlášených.

V sobotu 4. listopadu se v husitském kostele v Mirovicích konala ekumenická keltská liturgie v souvislosti se svátkem Samhain (podzimní svátek mrtvých, keltský Nový rok), který se slaví vpředvečer svátku Všech svatých 31. října. Liturgie se zúčastnila dvacítka příznivců keltské spirituality z různých koutů České republiky. Liturgii předsedal biskup...

Dne 2. listopadu 2023 se v prostorách NO CČSH Tábor uskutečnila vzpomínka na zesnulé. Atmosféru „dušičkové“ bohoslužba zachytila na fotografiích sestra Zuzana Pospíchalová.

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny