Boží paže kolem mých ramen, dotyk Svatého Ducha na hlavě mé, znamení Kristova kříže na mém čele, hlas Ducha Svatého v uších mých, vůně Svatého Ducha v mém chřípí, vidění nebeského obecenství v očích mých a rozhovor nebeského obecenství na mých rtech, dílo církve Boží v rukou mých, služba Bohu a bližnímu v...

Milé sestry, milí bratři, vážení kněží a jáhni, kazatelé a pastorační asistenti, drazí laičtí zástupci náboženských obcí, členové Diecézní rady, Diecézního finančního a revizního výboru, Diecézního kárného výboru, členové Církevního zastupitelstva, Ústřední rady, Církevního finančního a revizního výboru, Církevního kárného výboru, členové Právní...

všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě vynalézavým a sebejistým v pravý čas. Obdař mě vnímavostí, abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého.

Vážené sestry, vážení bratři, všichni máme za sebou více než turbulentní dobu. Pandemie koronaviru zasáhla celou naši společnost a utlumila i aktivity v církvi, v diecézi i jednotlivých náboženských obcích. To, co se mi jeví jako nejpodstatnější, je obnova vztahů, obnova společenství. Zajímavé je, že latinské slovo pro náboženství, religio, doslova...

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny