V neděli 28. srpna 2022 se od 18.00 bude v prostorách mirovického husitského kostela konat výměnný bazárek pro ženy. Pokud vám doma leží kus oblečení, parfém, šperk nebo třeba kabelka – cokoliv, co nevyužijete, a co by mohlo udělat radost ostatním – můžete to donést do Mirovic.

Z vrcholu biblické hory Tábor se poutníkům otevírá nádherný výhled na úrodnou krajinu Galileje. Určitě není náhoda, že právě tam Ježíš odhalil svým učedníkům, kým doopravdy je. V jeho tváři se rozzářilo oslnivé světlo Boží slávy. Tradičně se tato událost, popsaná v evangeliích, nazývá "proměnění Páně". Což je poněkud zavádějící, protože Ježíš se...

Koncem července zasáhla Česko zpráva o tragickém rozsáhlém požáru v oblasti Českého Švýcarska. Situace by již v současné době měla být víceméně pod kontrolou, následky jsou však rozsáhlé a jejich likvidace je finančně velmi náročná. Požár částečně zasáhl také obyvatele obce Mezná. Pokud i vy chcete přispět na likvidaci následků po požáru v oblasti...

Bláznem a hlupákem je člověk, pokud se domnívá, že jeho život je zajištěn tím, co drží ve svém vlastnictví. Ve skutečnosti nic nevlastníme. Všechno je nám propůjčeno, svěřeno k dočasnému užívání. Člověk se vidí jako pán tvorstva, ale nevlastní ani svou duši. Byl obdarován existencí, byl povolán do života, který není jeho vlastnictvím, nýbrž...

Nestává se často, aby snoubenci určili oddávajícímu knězi téma svatebního kázání. Ne snad, že by mi rozkázali: "Hej, faráři, budeš kázat na ten či onen výrok z Bible!" Vymysleli to chytřeji. Natiskli si na svatební oznámení citát z evangelia: "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si...

"Ve jménu Otce i Syna i jejich společné radosti." Takto netradičně začala bohoslužba, které jsem se zúčastnil na Svatodušní pondělí. Pomohla mi znovu si uvědomit, jak závratně hluboké je tajemství vnitřního Božího života a jakým darem je skutečnost, že v něm "žijeme, pohybujeme, jsme" (Skutky 17, 28). Bůh si nás nosí ve svém srdci. Společnou...

Svátkem Letnic, jímž se završuje velikonoční doba, se nesou úpěnlivá slova ze 104. žalmu: "Sešli svého Ducha a obnov tvář země!" V knize liturgických zpěvů je tato prosba vyjádřena nepatrně odlišně: "Obnovíš tvář země." Jako by to bylo jisté. Účastník svatodušní bohoslužby se ukonejšen vrací z kostela domů, aby pokračoval ve své dosavadní...

V evangeliu sv. Jana se nedá přehlédnout Ježíšova modlitba, zvaná Velekněžská. Je na ní obzvláště cenné, že poskytuje vhled do Ježíšova srdce. Odhaluje, po čem Ježíš touží, na čem mu záleží, co je pro něho důležité ve chvíli, kdy se již připravuje na svou křížovou cestu. Za co v modlitbě Ježíš prosí?

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny