Právě vyšla nová Katabáze o tělě a tělesnosti. Již brzy bude i zde ke stažení. Zatím ji naleznete na každé dobré faře. Pokoj a dobro.

Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát.

Považujeme za přirozené, že každý touží v něčem vyniknout, prosadit se, zkrátka "být první". Alespoň u mě tomu tak beze sporu je - a moji blízcí to vědí. Proto mi kamarád napsal do knížky věnování: "Jedničce mezi přáteli." Jenomže ona touha po uznání, úspěchu a prvenství ve své podstatě není než projevem žádostivosti. Proti ní se staví přikázání...

Po mnohaletých a někdy nekonečných jednáních s dotčenými úřady začala v roce 2020 rekonstrukce sídelního domu Plzeňské diecéze CČSH na Husově ulici č. 1. v Plzni.

8. ledna oslavila 101. narozeniny Církev československá husitská, která je mým duchovním přístavem. Přístav je místem, odkud vyplouvají vystrojené lodě s odpočatou a připravenou posádkou, a kam se pak lodě zas vracejí s potrhanými plachtami a námořníky ošlehanými od mořských bouří. Ze srdce přeji své domovské církvi, aby v dnešní složité době...

Jako malý předvánoční dárek vám přinášíme exkluzivní vánoční rozhovor pro náš diecézní časopis Katabáze se členy skupiny The Tap Tap. Ptala se redaktorka Amaya Tomanová.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny