K obnovenému památníčku Jana Husa se vydalo z Mirovic několik desítek husitů, včetně plzeňského biskupa Filipa, bratra faráře Ivana a mnoha dalších. Díky péči Václava Vlčka, bylo obnoveno pietní místo, které připomíná kostnického mučedníka i odkaz Kalicha na jihu Čech.

Rozhovor s Lukášem Mocem, který se stal od 1. června 2020 ředitelem Institutu Plzeňské diecéze CČSH a jeho prvním úkolem je realizovat záměr Křesťanského domu v Plzni a také spolupracovat na financování nemovitostí v Plzeňské diecézi. Narodil se 25. 2. 1976 v Karlových Varech. Od roku 2015 je členem Ústřední rady CČSH a Diecézní rady Plzeňské...

2. 7. vyhlásila komise pro volbu patriarchy výsledky vyhledávacího řízení na úřad patriarchy. Jako kandidáti vzešli bratři Tomáš Butta, Lukáš Bujna a Pavel Kolář. Ti byli komisí dotázáni, zda kandidaturu přijímají.

27. června se pak sešlo společné vikariátní shromáždění vikariátů Plzeňské diecéze k vyhledávacímu řízení k volbě patriarchy. Shromáždění bylo zahájeno slavnostní bohoslužbou, při níž přijal svátost biřmování bratr Jakub Houda.

12. června proběhla po celé republice Noc kostelů, do které se zapojily i některé kostely Plzeňské diecéze, například v Chebu, Klatovech, Plzni, Mirovicích, Českých Budějovicích. Na programu byly koncerty, přednášky, četba z básníků, komentované prohlídky, nebo třeba i pohoštění pro návštěvníky.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny