V současném světě až nepříjemně často prožíváme rozpolcenost a odcizení v nejrůznějších podobách. Vzdálenost mezi lidmi se jeví tím větší, čím snazší a rychlejší je dnešní komunikace na internetu. Mezilidská nedorozumění se však zdají být pouze odrazem a důsledkem toho, že člověk se vzdaluje od sebe samého, neboť živoří oddělen od vlastního srdce s...

Kvě 16

Jsme jedno

Žijeme ve světě, kde občas musíme zakoušet i bolestná rozdělení. Každému se někdy "rozpadne svět", každý si někdy připadá jako rozbitá váza. Cítíme, že nejsme celiství, úplní. Nevíme, jak slepit svůj život dohromady. Protože už nejde vrátit mu starou podobu. Kdykoli se objeví trhliny, příkopy a propasti, pak zřejmě proto, že z trosek a fragmentů má...

77 let od skončení druhé světové války získávají oslavy osvobození a vítězství nad nacismem velmi důležitý rozměr. Jde o víc než pietní připomínku. Nabízejí nám příležitost navrátit smysl velkým slovům pravda, spravedlnost, právo - a to v době, kdy se v Evropě opět válčí a brutální napadení sousední země obhajuje agresor údajnou nutností ji...

Sledujme krok za krokem aktivitu vzkříšeného Ježíše. Protože cokoli Pán činí pro své první učedníky, dělá i pro nás. Přichází mezi vystrašené apoštoly, staví se doprostřed a říká jim: "Pokoj vám!" On je Středem dění, Středem světa, Středem společenství, které tvoří jeho Tělo zde na Zemi. On dobře zná situaci učedníků a ví, co nejvíce potřebují....

Bylo by třeba žít, abyste byli, / ale nebudete, protože nežijete, / a nežijete, protože nemilujete, / protože nemilujete ani sebe, natož bližního. (Vladimír Holan, Nepřátelům)

Nevěřím v Boha, který mě zachraňuje od nebezpečí, ale je v něm spolu se mnou přítomen. Já spíš věřím v Boha, který přišel na tento svět, aby s lidmi žil i zemřel. Můj Bůh nepřežije, jen když já přežiji, ale zahyne spolu se mnou, aby mě na konci mého života přenesl do vzkříšení. (Thomas Frings)

Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti. (Jan 12, 3)

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny