V sobotu 1. 7. 2023 se v prostorách Husova sboru Kristova kříže v Plzni uskuteční biskupská ordinace nově zvoleného biskupa Lukáše Bujny.

naše dnešní volební diecézní shromáždění se koná v těsné blízkosti svátků Seslání Ducha svatého. Předstupuji před vás jako jeden ze dvou kandidátů na biskupskou službu s vědomím, že bez darů Ducha svatého, bez modlitby a spolehnutí se na Boží vedení není možné obstát v náročných úkolech, jež na budoucího biskupa či biskupku naší diecéze čekají. Je...

Milujte se navzájem bratrskou láskou,
v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Římanům 12, 10Sestry a bratři,žehnám Vám všem a děkuji, cítím vděčnost, modlím se za vás a touto cestou také posílám dopis, který si můžete v příloze stáhnout. Štastny ať jsou všechny bytosti.Vášbratr Filip

Ne, nepřeji ti,
aby přes tebe nepřešel ani mráček utrpení,
aby tvůj budoucí život byl dlouhou cestou růžovým sadem,
abys nikdy nemusel prolévat slzy žalu,
abys nikdy nepocítil bolest - ne, to vše ti nepřeji.
Mým přáním je: Tvé dary ať s léty rostou.
Bůh tě jimi obdařil, aby naplňovaly radostí srdce těch, které miluješ. ...

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny