Připojujeme se k pozvánce na divadelní představení s názvem "Jedna dvě, kočka jde". Představení proběhne 7. října od 19.30 v prostorách NO CČSH v Písku na adrese Budějovická 204/14. Režíroval Jan Šípal, účinkují Klára Jurečková a Ilona Smolová.

19. září se sešli duchovní Plzeňské diecéze na vikariátní konferenci v husitském kostele v Písku. Bohoslužbu vedl biskup Lukáš za asistence místního jáhna Samuela, na konci bohoslužby pak společně i s laickými zástupci náboženské obce poděkovali emeritní farářce Milušce Štojdlové za 40 let její duchovenské služby v Písku. Po bohoslužbě přednášel...

Srdečně zveme na křest nové knihy plzeňského husitského biskupa Lukáše Bujny. Jako hosté se zúčastní evangelická farářka Juliana Hamariová (autorka předmluvy) a římsko-katolický kněz Petr Hruška, generální vikář Plzeňského biskupství. Vydavatelem knihy je Institut Plzeňské diecéze CČSH. Křest knihy je spojen s autorským čtením a degustací...

V Trocnově byl otevřen jedinečný archeoskanzen, u jehož slavnostního uvedení do provozu nechyběli ani zástupci z řad CČSH. Přinášíme text bratra patriarchy Tomáše Butty o slavnostním otevření 8. 9. 2023.

V sobotu 7. října 2023 se v Kapli betlémské v Besednici uskuteční bohoslužba k příležitosti dne Díkůvzdání. Bohoslužbu bude sloužit plzeňský biskup CČSH Lukáš Bujna, po skončení bohoslužby si můžete vychutnat koncert, na kterém spirituály a songy v podání GOSPEL TRIO a tradicionály zahraje SOUTH-BOHEMIAN SAXOPHONE QUARTET.

V NO CČSH v Mariánských lázních proběhla v neděli 10. září bohoslužba požehnáním dětem, studentům, rodičům, učitelům do nového školního roku. Fotografie si můžete prohlédnout zde v galerii, na Facebookové stránce Husité Mariánské Lázně se můžete dozvědět o dalších zajímavých událostech a akcích.

V neděli 3. září se v prostorách Nové synagogy v Milevsku uskutečnila bohoslužba. Bohoslužbu sloužili br. biskup Lukáš Bujna a br. jáhen Vladimír Václav Karbusický, který nyní povede Sbor CČSH Milevsko . Atmosféru zachytila na svých fotografiích Hana Fleischmannová.

Srdečně zveme na otevření archeoskanzenu v Trocnově. Slavnostní otevření se uskuteční 8. září ve 14.00 hodin, za CČSH se slavnostního otevření se zúčastní patriarcha Tomáš Butta a plzeňský biskup Lukáš Bujna.

Ubytovna pro ukrajinské uprchlíky v našem sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích byla vytopena přívalovým deštěm, který způsobil veliké škody. Prosím, přispějte na pomoc na účet náboženské obce, která ubytovnu spravuje: 267982752/0300. Výtěžek bude použit na nákup nového nábytku v zasažených pokojích a na zařízení kuchyně. Děkujeme všem...

V neděli 20. srpna 2023 navštívil bratr biskup Lukáš Bujna sbor CČSH v Chebu. V tomto sboru působil kdysi jako farář, a vždy se sem rád vrací. Fotogalerii z biskupské návštěvy si můžete prohlédnout níže.

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny