Areopag

Svobodný církevní prostor pro názory a diskusi. Příspěvky nevyjadřují oficiální stanovisko církve ani diecéze, ale jsou osobním postojem autorů, kterých si velmi vážíme, stejně jako možnosti svobodně diskutovat a přemýšlet. Vaše reakce, texty a zamyšlení posílejte na email kancelar@ccshplzen.cz .


Zde najdete JEDNODUCHÝ NÁVOD na to, jak uzdravit sebe i svět. Je tak jednoduchý, že sám s ním mám problémy. Tak prosím neberte nic z toho, co říkám, že také dělám. Spíš se za tím vším belhám. MÁM, tak jako mnozí, PROBLÉM S PŘIJÍMÁNÍM. I proto točím svá videa, abych si to sám pro sebe uvědomil, ne proto, že...

"Pokud miluješ pravdu, buď přítelem ticha. Slova Syrského mystika Izázka Ninivského, zvou k tichu. Jen z laskavého základu všeho, nočního ticha celého vesmíru, může povstat zvuk, který oživuje. Je stejně krásný jako tep vašeho srdce, jako paprsky slunce tohoto rána.

Za starých časů se uplatňovalo v církvi západního latinského ritu vícero stupňů svěcení (ordinované služby) než je tomu dnes, kdy se světí na jáhna (diákona), kněze (presbytera) a biskupa. Slovo "svěcení" má zvláštní nádech, představím si pod ním spíše svěcení pramenů či studánek než adeptů na církevní "ouřad". Jedním z tzv. nižších svěcení bývala...

Nebudu se zabývat tím, že někteří věřící během promluvy blaženě usnou (ostatně někdy je to pro jejich spásu a vnitřní klid lepší), ale pozastavím se u některých nešvarů - nebo "švarů", zná-li čeština tento nepoužívaný výraz - kazatelů, jakož i jejich posluchačů.

Někdo by mohl říci, že je to uměle vytvořený a zbytečný problém - a nemýlil by se. Jenže ten problém už tu je nastolen a třeba tudíž na něj reagovat.

Lidé kolem nás - i v naší blízkosti, takže se nás to osobně dotýká - umírají, nebo dlouhé týdny stonají, trpí bolestmi, klesají na duchu. Má vůbec nějaký smysl modlit se? Vím o zklamaných nadějích, o smutných zkušenostech, které si pochopitelně (kdo to může soudit?) lze vyložit i tak, že modlitba je k ničemu.

Milí čtenáři, posílám trošku netradiční letní pozdrav z letošního ročníku Prague Pride, který se odehrával za zpřísněných hygienických podmínek a bez průvodu. Již loni jsme s kolegy z fakulty Davidem Patrasem a Vladimírem Václavem Karbusickým připravovali duchovní program Prague Pride na Střeleckém ostrově pod záštitou ekumenického hnutí Logos a...