Areopag

Svobodný církevní prostor pro názory a diskusi. Příspěvky nevyjadřují oficiální stanovisko církve ani diecéze, ale jsou osobním postojem autorů, kterých si velmi vážíme, stejně jako možnosti svobodně diskutovat a přemýšlet. Vaše reakce, texty a zamyšlení posílejte na email kancelar@ccshplzen.cz .

V sekularizované české společnosti patří kněz mezi lidi s nejnižším společenským kreditem, což potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Jak naplňovat poslání být knězem v prostředí, které je už dávno post-křesťanské, odkřesťanštěné do té míry, že základní pojmy biblického a církevního slovníku jsou pro většinu našich spoluobčanů buďto nesrozumitelné,...

Slýchávám od mnoha lidí lacinou frázi:" Já v boha jako tak nějak věřím, ale nechodím do kostela, protože nevěřím církvi." Bodejť. Bůh, ve kterého oni "jako tak nějak" věří, je totiž cosi neskutečně vzdáleného, nenáročného, neboli: je to NĚCO, co po nich NIC nechce. Není to SKUTEČNÝ Bůh. Kdyby se ale vyznavačsky přihlásili k víře v Ježíše jako svého...

Byl jsem osloven, abych přispěl do diskuse na téma "manželství pro všechny". Na úvod předesílám, že vyjadřuji čistě svůj osobní názor, nikoli oficiální stanovisko církve, v níž působím. Dříve než věci samé se můj příspěvek dotkne nešťastného způsobu, jakým do veřejné debaty zasahují některé hlasy z křesťanské části naší společnosti.

Lidé kolem nás - i v naší blízkosti, takže se nás to osobně dotýká - umírají, nebo dlouhé týdny stonají, trpí bolestmi, klesají na duchu. Má vůbec nějaký smysl modlit se? Vím o zklamaných nadějích, o smutných zkušenostech, které si pochopitelně (kdo to může soudit?) lze vyložit i tak, že modlitba je k ničemu.