Institut Plzeňské diecéze CČSH


V roce 2016 jsme po vzoru Ústřední rady CČSH vytvořili Institut Plzeňské diecéze, který se zabývá především těmito okruhy činnosti:


Správa budov

Charitativní činnost

Publikační činnost

Doplňkové služby


Záměrem Plzeňské diecéze CČSH je zachovat kulturní dědictví církve a investovat do majetku církve, který musí být ekonomicky udržitelný, ale zároveň si musí uchovat (obnovit) svůj charitativní a náboženský účel. Církev československá husitská v Plzeňské diecézi pečuje dlouhou dobu také o několik bývalých synagog, starých luteránských kostelů a další. Máme-li uchovat kostely, zajistit péči o ně a duchovní správu v místech, kde působíme již sto let, je nutné uvažovat racionálně a nežít na dluh budoucích generací. Chceme vytvářet takový prostor, aby duchovní nemusel být "developer", "právník", "ekonom" a "instalatér" v jedné osobě, ale mohl se věnovat tomu, k čemu jej církev vyslala do služby.

Dalším posláním Institutu je publikační činnost, která navazuje na tradici CČSH dvacátých a třicátých let. Chceme vydávat takové publikace, které mohou dnešnímu člověku otevřít cestu do církve, a nacházet v ní pomoc a podporu. V oblasti charitativního působení se chceme soustředit především na spolupráci s centry Husitské diakonie Církve československé husitské.

Institut Plzeňské diecéze proto vychází z těchto okruhů:

  • neprodávat majetek, ale investovat do něj
  • pečovat o ekonomickou udržitelnost nemovitostí
  • vytvářet prostor náboženským obcím pro rozvoj duchovních a charitativních služeb
  • podporovat spiritualitu církve pomocí tiskovin, knih a multimédií
  • spolupracovat na diakonickém poslání církve

Aktuální statut Institutu Plzeňské diecéze v PDF formátu ke stažení:Kontakt

Mikulášské náměstí 487/11, 326 00 Plzeň 2 – Slovany

IČ: 05568170

Tel.: 608 309 206

E-mail: reditel@ipd-ccsh.cz


Ředitelem Institutu plzeňské diecéze je od roku 2020 Lukáš Moc.