Areopag Martina Grubera:

ČEMU SE VĚNUJEME PŘEDEVŠÍM

Aktivity Plzeňské diecéze CČSH

Liturgie a svátosti

Základním kamenem církve je slavení Večeře Páně a vysluhování svátostí křtu, biřmování, manželství, nemocných, smíření a kněžského svěcení. 

Bohoslužby nemocných

Každý týden na mnoha místech naší diecéze konáme bohoslužby za uzdravení nemocných a sílu pro doprovázející a pečující.  

Sociální projekty

V naší diecézi působí hospic Athelas a diakonická centra Domeček a Nazaret. Pomoc druhým lidem je tím, k čemu nás pozval Ježíš Kristus.

Publikace

Vydáváme časopis Katabáze, který se vztahuje k aktuálním otázkám lidského života. V edici Preface vycházejí knihy se spirituální tematikou.

Když jde o život! 

Každý člověk je jedinečný a zaslouží si pozornost a pomoc. Nejsme dokonalí, a tak i naše služba není dokonalá. Ale uděláme vše, co je momentálně v našich silách. Protože vždy jde o to hlavní. O život.

Naše církev nabízí všem věřícím bez rozdílu poskytování duchovního doprovázení (pohřeb, požehnání, duchovní doprovázení, přípravu na první přijímání večeře Páně, pastorační rozhovor, návštěvu v nemocnici, vězení, léčebně či domově pro seniory, základní sociální poradenství a mnohé další)

Rozhovory, návštěvy a poradenství nabízíme nejen lidem křesťansky věřícím, ale i duchovně hledajícím.

sledujte nás na facebooku

3

KRAJE ČR

Jsme na území Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

92

DOMŮ, SBORŮ A MÍST

Najdete nás na 92 místech Jihočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje.

42

POKŘTĚNÝCH

V roce 2020 jsme pokřtili 42 nových křesťanů, oddali 19 párů a 321 lidem dali svátost nemocných. 

5312

ČLENŮ CÍRKVE

Podle našich matrik se k Plzeňské diecézi hlásí více než pět tisíc lidí.