Tvůrčí výzva: Děti mají šanci zapojit se do programu Setkání křesťanů

06.03.2024

V červnu letošního roku se ve Frankfurtu nad Odrou uskuteční Setkání křesťanů. V rámci této akce byl spuštěn kreativní projekt pro děti, kterého se mohou zúčastnit i vaše ratolesti, případně děti z vašeho sboru. Cílem projektu je, aby se seznámily děti z různých zemí světa, a to díky představení svého každodenního života v kreativním portfoliu.

Téma setkání: „Nic nás nemůže odloučit“ – projekt „Mezinárodní školní třída“


Co mají děti společného? Co je jim naopak cizí a mohlo by u druhých vzbudit zvědavost? 


Koncept:

Šest až osm školních map z rozličných zemí se propojí do portfolia/souboru (to se přeloží do všech jazyků), vytiskne a děti, které budou mít zájem, portfolio otevřou, prohlédnou si jej a porovnají mezi sebou. Ke každé školní mapě se připojí (je-li) také školní uniforma, oblíbené školní oblečení a maskoti.

Obsah školního portfolia:

  • Penál s obsahem
  • První čtení, učebnice matematiky, cvičebnice, 3 pracovní sešity.
  • Školní uniforma, školní oblečení nebo podobný materiál
  • 1 oblíbená hračka (panenka, plyšová hračka, plastová figurka).
  • Profil (inspirace viz obrázek níže)

Profil:

V každém portfoliu by měl být profil jeho majitele, který bude přeložený do všech jazyků zúčastněných zemí. Jako vzor slouží profil na obrázku níže (profil od Frenilly). Ten se zrovna překládá do všech jazyků účastníků. Je o to, aby se vystavilo portfolio ve více jazykových verzích, a tudíž si jej mohly přečíst děti ze všech zúčastněných zemí.

Místo, datum a způsob vystavování:

Výstava se uskuteční v sobotu 8.6.2024, pravděpodobně v čase 10 - 17 hodin ve Frankfurtu nad Odrou. K dispozici bude také čtenářský koutek s tematickou výstavou Bible pro děti. Pro mezinárodní třídu připravíme několik školních lavic a židlí. Školní složky pak budou zavěšeny na háčcích po stranách tak, aby vedle sebe mohly "sedět" dvě děti ze dvou různých zemí. To bude spojovací prvek mezi příchozími dětmi. Návštěvníci výstavy se pak mohou posadit do školních lavic, rozbalit školní složky, prohlédnout si je, porovnat, třeba si vyzkoušet školní úbor nebo uniformu... kdo ví, jaká setkání mezi příchozími dětmi vzniknou... 

Abychom zapojili i samotné děti, plánujeme pro ně připravit prázdná školní vysvědčení v různých jazycích, která mohou vyplnit nebo navrhnout perem ze svých penálů. Tímto způsobem se mohou hostující děti samy stát žáky mezinárodní třídy a vyprávět o sobě a svém životě. Pro tyto profily je připravena nástěnka s připínáčky, magnetická tabule nebo podobná pomůcka. K dispozici by měl být také glóbus a/nebo mapa Evropy, aby si děti mohly navzájem ukázat, kde se nachází jejich mateřské země.
Účast dětí z CČSH:

Za Církev československou husitskou potřebujeme vytvořit portfolia našich dětí do konce dubna 2024. Můžete portfolia tvořit v náboženských obcích, či nachystat doma a poslat na adresu:

Úřad Ústřední rady, Mgr. Jana Krajčiříková, Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice, 160 00.

(Vznikla portfolia si s. Krajčiříková převezme, doveze na místo konání a posléze pořídí i fotografie.) 

Samozřejmě budeme ještě raději, když se budete interaktivní výstavy chtít zúčastnit a přijedete i s rodinou do Frankurtu nad Odrou.