Úřední deska

Adventní dopis biskupa Lukáše

Prohlášení k situaci v NO Mirovice

Sumář usnesení přijatých na diecézním shromáždění z 21. 10. 2023

Datový plán diecéze na rok 2024

NÁVRATKA – Potvrzení účasti na řádném Diecézním shromáždění Plzeňské diecéze CČSH


Svolávací vyhláška Diecézního shromáždění 21. 10. 2023


Věstník 2023


Peněžní deník:


Výkazy pro NO 2023:


Cestovní příkaz


Kniha jízd


Výkaz práce


Žádost o prodloužení služebního poměru


Žádost o finanční podporu


Žádost Darovací smlouva


Žádanka o dovolenou


Žádost Smlouva o zápůjčce

Zmněnový list v NO pro DR

Oznámení o zástupu v nepřítomnosti faráře

Neplacené volno - žádost

Metodika pro odvody z NO

Směrnice k sociálnímu fondu diecéze

Stanovisko k EET


Směrnice cestovní náhrady

Mzdový předpis CČSH

Status stavební komise


Směrnice služební vozy


Směrnice Sociální fond