Úřední deska

Vložte svůj text...

Velikonoční poselství plzeňského biskupa Lukáše Bujny

Zápis z vikariátního shromáždění (Horažďovice 2. 3. 2024)

Peněžní deník 2024

Postní dopis biskupa Lukáše 14. 2. 2024

Svolávací vyhláška vikariátního shromáždění 2. 3. 2024

Datový plán diecéze na rok 2024

Adventní dopis biskupa Lukáše

Prohlášení k situaci v NO Mirovice

Sumář usnesení přijatých na diecézním shromáždění z 21. 10. 2023

Svolávací vyhláška Diecézního shromáždění 21. 10. 2023

Věstník 2023


Formuláře, žádosti, směrnice, metodika

Návratka – potvrzení účasti na řádném Diecézním shromáždění Plzeňské diecéze CČSH

Směrnice o cestovních náhradách 2024

Metodika pro odvody z NO

Kniha jízd formulář 2024

Směrnice k sociálnímu fondu diecéze

Formuláře pro NO – rok 2023

Stanovisko k EET

Peněžní deník

Mzdový předpis CČSH

Cestovní příkaz

Statut stavební komise

Žádost o prodloužení služebního poměru

Směrnice o užívání služebních vozů

Žádost o finanční podporu

Směrnice o poskytování příspěvků na stravování

Žádost darovací smlouva

Žádanka o dovolenou

Žádost smlouva o zápůjčce

Oznámení o zástupu v nepřítomnosti faráře

Žádost o neplacené volno