Úřední deska

Datový plán diecéze na rok 2024

Prázdninový dopis biskupa Lukáše

Červnový newsletter plzeňské diecéze CČSH

Zápis ze synody duchovních Plzeňské diecéze CČSH ve Štěkni, 17. - 18. 6. 2024

Svatodušní modlitba biskupa Lukáše

Svolávací vyhláška synody duchovních

Informační věstník Plzeňské diecéze (květen 2024)

Velikonoční poselství plzeňského biskupa Lukáše Bujny

Zápis z vikariátního shromáždění (Horažďovice 2. 3. 2024)

Peněžní deník 2024

Postní dopis biskupa Lukáše 14. 2. 2024

Svolávací vyhláška vikariátního shromáždění 2. 3. 2024

Adventní dopis biskupa Lukáše

Prohlášení k situaci v NO Mirovice

Sumář usnesení přijatých na diecézním shromáždění z 21. 10. 2023

Svolávací vyhláška Diecézního shromáždění 21. 10. 2023

Věstník 2023


Formuláře, žádosti, směrnice, metodika

Návratka – potvrzení účasti na řádném Diecézním shromáždění Plzeňské diecéze CČSH

Směrnice o cestovních náhradách 2024

Metodika pro odvody z NO

Kniha jízd formulář 2024

Směrnice k sociálnímu fondu diecéze

Formuláře pro NO – rok 2023

Stanovisko k EET

Peněžní deník

Mzdový předpis CČSH

Cestovní příkaz

Statut stavební komise

Žádost o prodloužení služebního poměru

Směrnice o užívání služebních vozů

Žádost o finanční podporu

Směrnice o poskytování příspěvků na stravování

Žádost darovací smlouva

Žádanka o dovolenou

Žádost smlouva o zápůjčce

Oznámení o zástupu v nepřítomnosti faráře

Žádost o neplacené volno