Úřední deska

formuláře, směrnice, poptávky, výběrová řízení, žádosti a další oznámení úřadu diecéze


Peněžní deník:


Výkazy pro NO 2020:


Cestovní příkaz


Kniha jízd


Výkaz práce


Žádost o prodloužení služebního poměru


Žádost o finanční podporu


Žádost Darovací smlouva


Žádanka o dovolenou


Žádost Smlouva o zápůjčce
Stanovisko k EET


Směrnice cestovní náhrady


Směrnice služební vozy


Směrnice Sociální fond
Změna místa Diecézního shromáždění (mimořádně)

Diecézní shromáždění 2020 - Svolávací vyhláška

připravuje se