Úřední deska

formuláře

Směrnice 

Oznámení

Peněžní deník:


Výkazy pro NO 2020:


Cestovní příkaz


Kniha jízd


Výkaz práce


Žádost o prodloužení služebního poměru


Žádost o finanční podporu


Žádost Darovací smlouva


Žádanka o dovolenou


Žádost Smlouva o zápůjčce

Zmněnový list v NO pro DR

Oznámení o zástupu v nepřítomnosti faráře

Neplacené volno - žádost

Metodika pro odvody z NO

Směrnice k sociálnímu fondu diecéze

Stanovisko k EET


Směrnice cestovní náhrady

Mzdový předpis CČSH

Status stavební komise


Směrnice služební vozy


Směrnice Sociální fond