Pozvánka na seminář teologického poradního sboru v Táboře

19.04.2024

Srdečně vás zveme na seminář teologického poradního sboru Plzeňské diecéze CČSH, který se koná v sobotu 18. května od 10.00 hodin u příležitosti 600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova. Seminář se zaměří na komplexní reflexi fenoménu „svatých válek“ z různých úhlů pohledu a otevírá prostor pro diskusi o jejich aktuálnosti v dnešním světě.

Program:

  • Lukáš Bujna, plzeňský biskup CČSH: Svaté války ve světě a v nás
  • Tomáš Butta, patriarcha CČSH: Táborští kněží a jejich postoje k násilí a válce
  • Helena Smolová, farářka CČSH v Táboře: Askeze v křesťanské tradici
  • Ivan Jirovský, farář CČSH v Jindřichově Hradci: Svaté války z religionistického pohledu
  • Tomáš Procházka, farář CČSH v Klatovech: Násilí jako etický problém