Písně židovských svátků v podání skupiny Rimon a oslava v Českých Budějovicích

25.05.2024

V pátek 24. 5. se v Husově sboru na Palackého náměstí v Českých Budějovicích konaly hned dvě krásné události – vystoupení "Písně židovských svátků" hudebního seskupení Rimon a oslava narozenin zdejšího faráře Vojtecha Pekárika. 

Vystoupení hudebního seskupení Rimon sestávalo nejen ze samotných písní, ale také z názorných a velmi poutavých ukázek náležitostí jednotlivých svátků. Perfektně sladěnému a sehranému Rimonu se během chvilky podařilo ke zpěvu a tleskání strhnout všechny přítomné, kteří si po skončení vystoupení okamžitě vyžádali přídavek. 

Bezprostředně po skončení koncertu následovala oslava narozenin br. faráře Vojtecha Pekárika, která se odehrávala v přátelské, spontánní atmosféře. Na oslavě nechyběli ani členové sboru Rimon, kteří zde až do pozdních večerních hodin spolu s ostatními účastníky slavili a zpívali. 

Jak hojná účast na koncertě, tak i atmosféra na následné oslavě byla krásným důkazem toho, že bratru faráři se podařilo ve sboru vybudovat a především udržovat soudržné, přátelské společenství, které se zde s nadšením setkává nejen při nedělních bohoslužbách, úterních biblických hodinách a kulturních akcích, ale třeba také tehdy, kdy je potřeba přiložit ruku k dílu při nejrůznějších pracích. Sboru Rimon děkujeme za úžasný hudební zážitek, bratru faráři vyprošujeme hojnost Božího požehnání a přejeme, ať v jeho sboru i nadále sílí duch lásky a sounáležitosti a ať sbor i nadále slouží jako maják naděje pro všechny, kteří ji potřebují.

Foto: Lukáš Bujna