Velikonoční poselství biskupa Lukáše Bujny

20.03.2024

Ježíš přišel, postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého." (Jan 20, 21-22)

Milí přátelé, velikonoční svátky vrcholí oslavou vzkříšení. Poselství evangelia nám každoročně nabízí příběh o vítězství života nad smrtí a světla nad temnotou. Proto se musím ptát, proč si ten příběh neosvojujeme, proč se nevidíme jako jeho součást, proč nedovolujeme, aby se stal skutečností právě v nás? Proč je v našem náboženství tolik strachu, pocitů viny a hanby, proč tolik soudíme a hodnotíme? Proč se často nevracíme z bohoslužeb domů uzdravení a naplnění radostí, důvěrou a nadějí? 

Možná z toho důvodu, že stále něco hledáme a nevnímáme, že to, co nejvíce potřebujeme, už máme, už jsme to dostali! Už teď jsme tím, kým se máme stát. Už teď se proměňujeme. Už teď jsme svatí. Už teď jsme čistí. Už teď nám bylo odpuštěno. Už teď jsme uzdraveni. Už teď si můžeme vzít k srdci Ježíšova slova: POKOJ VÁM. 

Nemusíme už pořád se sebou bojovat, rozdírat si rány, utíkat před minulostí, obávat se budoucnosti, přenášet na druhé svoje traumata a obviňovat se navzájem z chyb, které jsme v životě nasekali. Právě my a právě teď máme příležitost vstoupit do příběhu Kristova vzkříšení, přijmout Ducha svobody a volně dýchat v přítomnosti Lásky, která nesoudí a netrestá, nýbrž odpouští a uzdravuje. 

Nic po tobě božská láska nežádá, nemá podmínky, nepotřebuje tvoje výkony, nečeká, až se někdy polepšíš, až začneš litovat svých vin. Potřebuje pouze tvou důvěru, aby tě mohla znovuoživit, vyléčit a napřímit. TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY, říká vtělená Boží láska! VY JSTE JIŽ ČISTI PRO SLOVO, KTERÉ JSEM K VÁM MLUVIL, říká vtělená Boží láska! 

Důvěřovat znamená zabydlet se v živoucím Slově, ve Slově, které přijalo nás celé, naše maso, naše kosti, náš příběh se vším, co v něm je, včetně nejtemnějších a nejbolavějších kapitol. 

KDYŽ SE MÉ SLOVO STANE VAŠÍM DOMOVEM, POZNÁTE PRAVDU A PRAVDA VÁS OSVOBODÍ. Takto překládá františkán Richard Rohr Ježíšovu nabídku pro nás (Jan 8, 31-32). Našli jsme domov. Našli jsme pravdu. Našli jsme světlo a život. Nyní je naším posláním nechat jej v sobě růst. O zbytek se postará Bůh.

váš bratr Lukáš (v první jarní den 20. 3. 2024)

foto: Hana Fleischmannová