Prohlášení Plzeňské diecéze k situaci v NO Mirovice

27.11.2023

Úřad Plzeňské diecéze CČSH vydává k situaci v náboženské obci Mirovice následující prohlášení.

Sestry a bratři v náboženské obci CČSH v Mirovicích,
sestry a bratři v Plzeňské diecézi CČSH,

vzhledem k matoucím informacím, které se objevují na sociálních sítích, vydává úřad Plzeňské diecéze CČSH k situaci v náboženské obci Mirovice následující prohlášení.

Diecézní rada Plzeňské diecéze CČSH usnesením ze dne 6. 11. 2023 převedla bratra emeritního biskupa Filipa Štojdla na pozici duchovního při diecézní radě s náplní práce v náboženských obcích Písek a Prachatice. Převedením na pozici duchovního při diecézní radě zanikla veškerá předchozí ustanovení bratra Filipa Štojdla, včetně jeho ustanovení farářem v NO Mirovice.

Bratr Filip Štojdl zůstává zaměstnancem CČSH ve služebním poměru. Byl mu zaslán dekret o ustanovení do funkce duchovního při diecézní radě. Obdržel písemnou náplň práce a mzdový výměr na rok 2024.

Diecézní rada Plzeňské diecéze CČSH usnesením ze dne 6. 11. 2023 ustanovila bratra Richarda Ferčíka farářem NO Mirovice s platností od 7. 11. 2023. Bratr Richard Ferčík obdržel dekret o ustanovení do funkce faráře NO Mirovice.

Pravidelné nedělní bohoslužby v NO Mirovice zajišťuje bratr farář Richard Ferčík ve spolupráci s úřadem Plzeňské diecéze CČSH.

Facebooková stránka Mirovický husitský kostel již není oficiální stránkou NO Mirovice, nýbrž soukromou aktivitou bratra Filipa Štojdla. Od jejího obsahu se úřad Plzeňské diecéze CČSH distancuje, stejně jako od příspěvků a komentářů, které bratr Filip Štojdl zveřejňuje na svých sociálních sítích.

Prosíme o modlitby za všechny, kterých se tato složitá situace dotýká v osobní a mezilidské rovině, a za dar moudrého a zodpovědného rozhodování.

S přáním Kristova pokoje

Richard Ferčík, farář NO Mirovice

Vladimír Karbusický, tajemník diecézní rady

Lukáš Bujna, biskup

V Plzni 22. 11. 2023

Autor fotografie: Jan Vávra