Postní duchovní obnovy ve Štěkni

19.02.2024

Ve dnech 15. - 17. února proběhly postní duchovní obnovy, které Plzeňská diecéze CČSH již tradičně pořádá v klášteře Anglických panen ve Štěkni. Účastníci obnov rozjímali nad vzorci chování, které narušují mezilidské vztahy (pocity viny, citové vydírání, duchovní zneužívání, pasivní agrese, projekce) podle knihy "Proč pořád jen já?" od benediktinského mnicha a známého autora Anselma Gruna. V rámci obnov se konaly také bohoslužby, procházky, neformální sdílení, promítání fotografií a filmu i diskuse o pojetí "já" a "ne-já" v křesťanství a buddhismu.