Novoroční přání biskupa Lukáše

05.01.2024

On jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. (Lukáš 2, 34-35)

Milé sestry a milí bratři v Plzeňské diecézi,tohle nám všem přeji do nového roku. Abychom se poznali s cizincem, se kterým sdílíme společnou domácnost svého těla, a přitom se třeba ani za celý život neseznámíme. Tím cizincem je naše vlastní srdce. Dokud nevyjde najevo, co si nosíme uvnitř, co tiše sténá v hlubině, nepoznáme, kdo jsme.

Dokud nám to nevstoupí do vědomí a nepostavíme se tomu, nepoznáme, kdo jsme. V poslední den roku se při bohoslužbách četlo z evangelia, že Ježíš přišel na svět "k pádu i k povstání mnohých". Co když se tím nemyslí, že jedni padnou a druzí vstanou, ale že my všichni v životě mnohokrát padneme a mnohokrát vstaneme? Možná budeme muset padat a vstávat do té doby, než únavou materiálu praskne řetěz utažený kolem srdce a my se konečně obejmeme s dlouho vězněným cizincem, jímž je naše pravé já.

Věřit v Ježíše pro mě znamená, že mohu odložit strach, překročit jej a být sám sebou. Také mohu dovolit ostatním, aby byli sami sebou. A zároveň nemám důvod bát se, že ve mně uvidí blázna, když jim budu svědčit, jak nesmírně osvobozující a radostné je věřit v někoho, kdo vás nepřišel odsoudit, ale darovat se vám. Ježíš je nejcennější vánoční dar.

Jeho světlo září do našich temnot. Co mi teď ještě brání, abych se mu i já daroval, odevzdal mu své srdce?

Vyprošuji nám a celé naší diecézi, abychom v novém roce nalezli vnitřní odvahu a nehranou pokoru k sebe-darování a sebe-odevzdání.

Bůh vám žehnej!

Lukáš Bujna

Foto: Hana Fleischmannová