Nic nás nemůže odloučit... od Boží lásky (CČSH na Setkání křesťanů)

13.06.2024

Úsek z listu apoštola Pavla Římanům, do pozvolna rostoucí křesťanské obce, se stal mottem letošního 11. ročníku Setkání křesťanů střední a východní Evropy ve Frankfurtu nad Odrou/Słubicích. Setkání po neplánovaně dlouhých osmi letech se tedy konalo na německo-polských hranicích od pátku 7. června do neděle 9. června 2024. Sloveso chori(d)zó, užité ve zmiňovaném biblickém verši, se obvykle překládá jako odloučit, oddělit, ale také rozloučit. Je připomenutím toho, že Bůh tvořením spojuje a prolíná entity – což dobře vyjadřuje výraz perichoreze. Bohu se protivící skutečnosti naopak stvoření oddělují a rozlučují. 

Ve světě zažíváme mnoho bolestných, ba osudových chorezí, ale jen vzácně a nakrátko perichorezi. Příkladem takovéto na světové měřítko drobné perichoreze – prostupování křesťanů, se odehrávalo právě na letošním setkání ve Frankfurtu / Słubicích. Církev československá husitská, zastoupená Helenou Smolovou, Lukášem Bujnou, Tobiášem Frýdlem a jeho dvěma sourozenci – Ráchel a Benem, sedmi účastníky z moravské mládeže, bratrem farářem Zdeňkem Kovalčíkem a jeho sborem, jednou buddhisticko-husitskou rodinou, plus mojí maličkostí, organizovala a zajišťovala následující části programu: Biblické práce v češtině a němčině. Kazatelské responzorium spolu vedli bratr biskup Lukáš Bujna a generální superintendant Kristof Bálint. Kázání obou duchovních konsekutivně překládala sestra Helena Smolová. Hudební části vedl bratr farář Zdeněk Kovalčík. 

Besedu Rozmanitá cesta, živý rozhovor o jedinečné historii ordinace žen v jednotlivých zemích, za naši církev zastupovala a představila v německém jazyce sestra farářka v Táboře, Helena Smolová. Bibliologem v češtině i němčině na téma Josef a jeho rodina (text Gn 37, 2-11) provázela (nejen mládež) sestra Eva Vymětalová Hrabáková. Hudebně a modlitebně nás obohatili naši pubescenti a adolescenti z Moravy, kteří se svým hudebním vystoupením zapsali do paměti řady celocírkevních setkání mladých a jejich přátel v naší církvi. Zodpovědný za skvělý výkon i účast mladých husitů na dalších akcí setkání byl zejména Jan Forejtník z náboženské obce Brna – Židenic. 

Mimořádné mezinárodní i ekumenické, ba mezináboženské pozornosti a kvalitní diskuse se dostalo projektu delegáta Tobiáše Timoteje Frýdla Víra v barvách duhy. Besedu v první polovině tlumočil do němčiny Pavel Čech z Nového Města nad Metují. Ve druhé polovině ji překládala do angličtiny mládežnice z Českobratrské církve evangelické. Osobně mi velmi chybí, že se čas mého vlastního workshopu překrýval s velice lákavým seminářem Být křesťanem v sekulární společnosti, na němž diskutoval bratr biskup Lukáš Bujna. Pro nás organizátory byl sobotní den nesmírně namáhavý, ale také obohacující. Většina z nás pak s úlevou spočinula ve Friedenskirche na Liturgii Taizé s názvem Malý plamének je velké světlo. Liturgií Taizé prováděla naše sestra farářka Helena Smolová, a to společně s německou duchovní Susanne Noack, za mimořádně procítěného hudebního doprovodu našeho faráře a církevního hudebníka Zdeňka Kovalčíka, i s jeho moravským hudebním tělesem. I taková je tvář církve Kristovy – hudbou propojeni spočíváme jeden ve druhém. 

Nezapomněli jsme ani na reprezentaci z řad našich mladičkých husitů a za celou Českou republiku jsme prostřednictvím školního kufříku a skvělého portfolia od Jaroslava Rady z Čelákovic, zviditelnili malé české křesťany v Mezinárodní školní třídě. Německá spolupracovnice Karoline Tiepner byla příspěvkem doslova nadšená. Úvodní i závěrečná bohoslužba setkání mě ujistila, že navzdory chmurným statistikám je křesťanstvo stále přítomno v tomto světě. A má co nabídnout! Osobně mi na dlouho, možná navždy, utkví v paměti moje společná modlitba s manželkou německého faráře po bibliologu, osvětlený most z Frankfurtu do Słubice, mé žehnání dosud nepokřtěným dětem při vysluhování společné večeře Páně během závěrečné bohoslužby. Bůh v nás a my v Bohu! 

Epilog: Předala se štafeta České republice, a tak se za tři roky bude Setkání křesťanů slavit v Praze. Vyzývám proto všechny, kteří se chtějí zapojit a vzít si do péče organizaci dětských a mládežnických programů, nechť tak učiní!

Text: Eva Vymětalová Hrabáková