NAD KNIHOU: Indiánský mesiáš aneb Ježíš a hledání vize

24.06.2024

Doporučujeme touto cestou čtenářům v církvi literární dílo, na jehož objevení a překladu pro české čtenáře měl tu čest v uplynulém období spolupracovat náš farář z Klatov Tomáš Procházka. V těchto dnech vychází v nakladatelství Cesta Brno. Dovolte mi tuto více než pozoruhodnou knihu představit. Napsal ji episkopální biskup Steven Charleston, krví severoamerický indián z kmene Čoktavů, narozený v Oklahomě v roce 1949. Jeho pradědeček i dědeček byli křesťanští kněží a také on vstoupil do teologického semináře, aby se stal knězem. Během studia se však u něj dostavila krize víry. Musel se vypořádat se všudypřítomnými vzpomínkami na genocidu svých indiánských předků, kteří byli vysídleni ze své pravlasti bílými kolonizátory Ameriky. Musel se vypořádat s faktem, že bílí křesťané vyháněli indiánské křesťany z jejich domovů, aby zabrali jejich zem. Musel dát na misky vah svoji křesťanskou víru a svoji indiánskou identitu.

Kniha, nazvaná Indiánský mesiáš, v originále The Four Vision Quests of Jesus, je autorovým životopisem, průvodcem historií a tradicemi severoamerických indiánů a osobitým výkladem Matoušova evangelia v jednom: "Tato kniha je mojí osobní teologií. Vychází z mé vlastní duchovní zkušenosti, tedy ze zkušenosti domorodého člověka a křesťana. Je výrazem mojí niterné snahy o smíření dvou cest, o sladění dvou součástí mého já. Nesnažím se navodit dojem, že mluvím jménem všech domorodých lidí, ani nechci předstírat, že mluvím za ostatní křesťany. Nabízím zde pouze svoji osobní výpověď. Kniha pojednává o čtyřech Ježíšových vizích a o jejich hledání. Vyprávím o tom, jak jsem dospěl k výkladu Bible z pohledu tradičního náboženství původních obyvatel Ameriky. Předkládám zde křesťanskou teologii založenou na domorodé duchovní tradici."

V knize Stevena Charlestona ožívá Ježíš jako indiánský Mesiáš, který během svého života prochází čtyřmi obřady hledání vize a stává se tak průvodcem indiánů po jejich vlastním duchovním světě. Hledání vize je pro autora duchovní výzvou k nalezení tajemství toho, kdo jsme, proč jsme a čím se máme stát:„Hledání vize není únikem z reality, ale přechodem do hlubší úrovně reality. Proces hledání vize není koncipován tak, aby odhalil něco skrytého, nýbrž aby nás upozornil na to, co máme před očima. Nedává nám tajnou moudrost, ale přiměje nás znovu uvažovat nad tím, co jsme už věděli. Hledání vize je pozváním do větší hloubky. Je to akt, jímž se vystavujeme působení milosti.“

Čím je tato kniha pozoruhodná pro české čtenáře a proč stojí za přečtení? Předně tím, že nás, kteří máme z mládí v povědomí romantický a snový indiánský svět Karla Maye, seznamuje formou autentické výpovědi duchovních zážitků rodilého indiána se skutečnou podstatou indiánské duchovní tradice. Zároveň ty z nás, kteří jsou možná duchovně hledající, ale nepřijímají z mnoha více či méně racionálních důvodů tradiční církevní křesťanství, může „indiánská teologie“ Stevena Charlestona přivést na svěží cestu poznávání „tajemství Velkého Ducha“ pomocí obrazů a svědectví takové duchovní tradice, která je, světe div se, křesťanství mnohem bližší, než bychom čekali. Indiánská cesta k Bohu je přirozenou součástí každodenního života. Člověk se setkává s posvátnou hodnotou věcí tam, kde by ji nečekal. Indiánský mesiáš není nepřirozeným konstruktem, ani není nikým, kdo by jakkoli zpochybňoval či relativizoval křesťanskou duchovní cestu. Možná dokonce naopak: Ježíš, viděný očima indiánů, očima těch, pro které je Země posvátným darem, rehabilituje křesťanství pro naši budoucnost. Ježíšova „dobrá medicína“ nevzniká z magie šamanů, ale rozpomenutím se na moc původní smlouvy, kterou Bůh uzavřel s člověkem. „Native Jesus“ nesmiřuje indiány s jejich tragickým osudem vyhnanců ve vlastní zemi s evropskými osadníky, kteří jim ji ukradli. Na to jsou jejich vzpomínky i současná realita příliš bolestné. Usmiřuje ovšem dvě duchovní tradice, které byly v době amerického kolonialismu zneužity a postaveny proti sobě. A to není všechno. Svým hledáním vize usmiřuje nejen vztahy mezi národy, ale, a to především, léčí duchovní rozervanost člověka dnešní doby bez ohledu na národnost, pohlaví a vyznání. Uzdravuje vnitřní bolest člověka, uvězněného v systému, který není navržen tak, aby vyhovoval duchovním potřebám. Žijeme v čase totálního rozdělení světa, v čase neúprosných korporátů a ideologií, pandemií, válek o území a identitu národů, v čase nemilého prozření lidstva o povaze systému, který generuje nepředstavitelný blahobyt pro několik vyvolených, slušnou životní úroveň té šťastnější části populace a boj o přežití většině ostatních, systému, stojícího před kolapsem celé zemské biosféry, kolapsem, jenž sám způsobil. Fatální chybou tohoto systému není podle Charlestona ani politická orientace, ani sociální uspořádání, nýbrž obyčejná lidská chamtivost, která stojí v přímém protikladu jak k poselství evangelia, tak k indiánskému pojetí příbuzenství. Moudrost indiánských stařešinů a víra křesťanských otců dnes mluví stejnou řečí. Předmluvy ke knize napsali Pavel Hošek a Marek Orko Vácha.

Příjemné čtení přeje spolupřekladatel a farář Tomáš Procházka