Modlitba biskupa Lukáše v Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2023

Dobrý Bože, jsme Tvými dětmi povolanými ke svobodě. Kéž si nevykládáme svobodu jako svévolné prosazování sebe sama, ale jako příležitost svobodně žít, svobodně věřit, svobodně milovat, svobodně odpouštět, svobodně pracovat a tvořit. Kéž hledáme a nalézáme ve Tvém milovaném Synu Ježíši Kristu zdroj opravdové svobody srdce a jedinečnou cestu k osvobození ze zajetí všech možných druhů otroctví, závislostí a ulpívání.

Pomoz nám vnášet do života naší společnosti dar svobody, kterým nás v Kristu zahrnuješ. Proměň si nás, abychom si tento dar vnitřně osvojili, radovali se z něho a putovali tímto světem beze strachu, s důvěrou a nadějí.

Tobě patří budoucnost. Tvá je země a Tvá jsou i nebesa. I my jsme Tvoji. Děkujeme Ti a dobrořečíme Tvému svatému Jménu.

Amen.