Mirovický kostel má novou farářku

11.03.2024

Na čtvrtou neděli postní, 10. března 2024, byla v mirovickém kostele slavnostně uvedena do služby farářky sestra Lenka Palčovičová. Novou farářku uvedl do služby plzeňský biskup Lukáš Bujna. Sestra Lenka Palčovičová již dříve působila například v pražské diecézi, ani plzeňská diecéze jí ale není cizí – má za sebou službu farářky v Horažďovicích či Klatovech, a byla vikářkou Plzeňsko-karlovarského vikariátu plzeňské diecéze.

Rodina Lenky Palčovičové je úzce spjata s duchovenskou službou v Církvi československé husitské, která se jako červená nit prolíná generacemi a nese poselství víry a lásky k bližním. Lenka pochází z farářské rodiny. Celá její rodina zasvětila svůj život duchovenské službě. Duchovním CČSH byl i Lenčin strýc Jaroslav Bosák, který dlouhá léta působil jako farář v Písku.

Kořeny rodiny sestry Lenky sahají dokonce ještě hlouběji do dějin naší církve – nově ustanovená mirovická farářka je totiž vnučkou druhého patriarchy CČSH Gustava Adolfa Procházky, muže s pohnutým osudem, který stál v čele církve ve velmi nelehkých časech. Duchovenská tradice v rodině Lenky Palčovičové je svědectvím o hluboké víře a oddanosti církvi. Je to nit, která se netrhá a která ji bude i nadále vést v její farářské službě v Mirovicích.

Sestra Lenka Palčovičová bude v mirovickém kostele sloužit pravidelné nedělní bohoslužby vždy od 11 hodin.