Květná neděle a výroční shromáždění NO Tábor

24.03.2024

Na Květnou neděli, 24. 3. 2024, se v NO Tábor uskutečnila nejen bohoslužba s účastí plzeňského biskupa Lukáše Bujny, ale také výroční shromáždění. Na tomto shromáždění proběhla volba a ustanovení nové Rady starších, jejíž nově zvolení členové posléze do rukou biskupa složili svůj slib.