Koncert plný víry, lásky a naděje

14.05.2024

V neděli 12. května se v plzeňském kostele Krista dobrého Pastýře konal výjimečný koncert s názvem „Víra, naděje a láska“, uspořádaný k poctě životního jubilea aktivní členky naší církve a emeritní sólistky opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, paní Jaroslavy Hermanové Zamrazilové.

 Jubilantka Jaroslava Hermanová Zamrazilová, která se stále těší obdivuhodnému hlasu a umělecké síle, vystoupila spolu s pěvkyní Nikolou Eckertovou. Plzeňským kostelem se nesly písně Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Hudební doprovod obstaral varhaník Bohuslav Rataj, slavnostní atmosféru koncertu umocnila recitace poezie Miroslava Matouše v podání Kateřiny Hamr. Program uvedl Tomáš Novák.

Koncert „Víra, naděje a láska“ se stal nezapomenutelným zážitkem pro všechny, kteří se ho zúčastnili. Jaroslavě Hermanové Zamrazilové srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu a přejeme jí ještě mnoho krásných let plných zdraví, štěstí a umělecké inspirace.

Na koncertě zazněla také laskavá a zároveň informativně přínosná promluva Tomáše Nováka:

„Vážení a milí přítomní, místní i vy z dálky!

V tomto roce si připomínáme řadu našich vynikajících hudebních osobností, které proslavily, náš národ svým dílem, krásou tónů, melodií a harmonií v celém světě.

Jejich dílo má také generace těch, kteří ho interpretují a zprostředkují. I těm jsme vděčni.

Jednou z těch, kdo věnovali svůj život něčemu tak důležitému, je paní Jaroslava Hermanová Zamrazilová, která v tomto roce také slavila výročí, výročí 85 let od svého narození.

Paní a naše sestra v Kristu, Jaroslava Hermanová Zamrazilová se narodila v Praze. Od mládí ráda zpívala. Zpívaly doma s maminkou a sestrou. V Praze Braníku zpívaly i hrály ochotnické divadlo. Po ukončení Základní školy dostala umístěnku na obchodní školu (zahraniční obchod), kde i maturovala. Během studií se zúčastňovala pěveckých soutěží a začala vážně studovat zpěv u tehdy přední sólistky pražského Národního divadla Nadi Kejřové. Po šesti letech zaměstnání v Obchodní komoře udělala konkurz do plzeňského Divadla J.K. Tyla – do souboru opery. V prvních letech zpívala ve sboru, později byla pověřována sólovými rolemi. V operním souboru působila více než čtyři desítky let – od roku 1963 až do roku 2006.

Ztvárnila dlouhou řadu rolí altového a mezzosopránového oboru: Ježibabu v Rusalce, Martinku v Hubičce, Azučenu v Trubaduru, hraběnku v Pikové dámě, Ciecu v Giocondě, stařenku Burjovku v Její pastorkyni, Filipjevnu v Evženu Oněginu, Hátu v Prodané nevěstě aj.

Vyučovala sólový zpěv v ZUŠ v Třemošné přes 40 let a také na plzeňské konzervatoři.

V plzeňské náboženské obci Církve československé husitské prožila krásné koncerty již v době br. biskupa Fialky a Milana Semilského. Spolupracovala s br. Matyášem, jeho ženou, s br. Baudyšem a jinými.

Právě v tomto kostele poprvé uvedli Dvořákovy Biblické písně s orchestrem. Ráda na tuto dobu vzpomíná.

Jaroslava Hermanová Zamrazilová je nositelkou ceny Senior Prix 2020, kterou organizuje Nadace Život umělce ve spolupráci se společností Intergram, za dlouholetou uměleckou činnost.

Od samého začátku svého životního pěveckého konání ráda dávala lidem radost, podle svých slov: "Dostala jsem od Pána Boha dar – tak jsem se snažila lidem tento dar s láskou a pokorou odevzdávat."

Písně Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů, které za chvilku přednesou Jaroslava Hermanová Zamrazilová a Nikola Eckertová za doprovodu Blahoslava Rataje mají společného jmenovatele: lásku k vlasti a k tradicím české a moravské písně.

Bedřich Smetana má v tomto roce 200. výročí narození, Antonín Dvořák 120. výročí úmrtí, Leoš Janáček má 170 let od narození a Bohuslav Martinů 65. výročí narození.

Písně, které nyní uslyšíte, budou proloženy krátkými ukázkami poezie básníka a duchovního Miroslava Matouše, přednese je sestra kazatelka Kateřina Hamr.“

(Tomáš Novák – koncert 12.5.2024 Sbor Krista dobrého Pastýře, Plzeň)


Foto: Vladimír Karbusický