Kněžské svěcení Marie Heřmanové

03.05.2024

Ve středu 1. května 2024 se v husitském sboru v Trhových Svinech odehrála významná událost - kněžské svěcení sestry Marie Heřmanové. Plzeňský biskup Lukáš Bujna a patriarcha CČSH Tomáš Butta udělili sestře Marii svěcení za účasti laické spolusvětitelky Zuzany Kocarové. O životní cestě sestry Marie promluvil místní duchovní Samuel Vašin. 

Obřadu se zúčastnil hojný počet věřících, včetně rodiny nově vysvěcené duchovní. Mezi účastníky bohoslužby byli i budějovičtí kněží Vojtech Pekárik, Karel Filip a Lubomír Zita s manželkou, a také emeritní farářka Ludmila Šimonová. I přes větrné počasí panovala na obřadu radostná a slavnostní atmosféra. Kázání pronesl patriarcha Tomáš Butta.

V průběhu bohoslužby si mohli účastníci vychutnat i pěkný hudební doprovod. Nechybělo samozřejmě ani občerstvení a před i po obřadu si všichni účastníci v příjemné atmosféře povídali v prostorách sboru i okolní komunitní zahrady. Sestře Marii vyprošujeme v její službě hojnost Božího požehnání a přejeme z celého srdce, ať ji provází síla, moudrost a láska.