Ekumenická bohoslužba na Kozím hrádku

06.07.2024

V sobotu 6. července se na Kozím hrádku uskutečnila slavnostní ekumenická bohoslužba k uctění památky Mistra Jana Husa. Bohoslužbu sloužila táborská farářka Helena Smolová, plzeňský biskup Lukáš Bujna, farář ČCE Christof Lange a kaplan římskokatolické církve. Kázání se ujal bratr biskup, přímluvné modlitby připravila sestra farářka Helena Smolová, o skvělý varhanní doprovod se postaral bratr Dalibor Matoška, kněz CČSH. Bohoslužby k 609. výročí upálení Mistra Jana Husa se zúčastnilo zhruba sedm desítek lidí z křesťanských církví různých denominací, a to nejen z Tábora, ale také z Českých Budějovic, Plzně nebo Prahy. Svou přítomností nás poctili také skauti. V průběhu bohoslužby byla uspořádána sbírka ve prospěch hospicu Jordán v Táboře.

Děkujeme městu Sezimovo Ústí za bezplatné zapůjčení areálu a městu Tábor za ozvučení. Všem přítomným děkujeme za účast.