Díkůvzdání v Kapli betlémské v Besednici

09.10.2023

7. října se konala slavnost Díkůvzdání v Kapli betlémské v Besednici. Po bohoslužbě, kterou sloužil místní farář Karel Filip společně s biskupem Lukášem Bujnou, následovalo občerstvení na farní zahradě a koncert spirituálů a songů v podání Gospel Tria a tradicionálů v podání South-Bohemian Saxophone Quartetu. Celá slavnost se nesla v příjemné atmosféře za hojné účasti.