Diecézní shromáždění v Plzni

23.10.2023

V sobotu 21. října se v plzeňském sboru Kristova kříže konalo diecézní shromáždění Plzeňské diecéze. Delegáti mimo jiné zvolili dva nové členy diecézní rady - bratra vikáře Tomáše Procházku a sestru Lenku Kalčíkovou. Sumář usnesení bude již brzy k dispozici na úřední desce na webových stránkách diecéze. Děkujeme všem, kteří se přípravě a průběhu shromáždění podíleli.