Betlémský sbor v Rožnově oslavil 50 let od otevření

12.06.2024

Sbor v Českých Budějovicích – Rožnově nedostal svůj název Betlémský sbor náhodně; byl původně pravou a nefalšovanou stájí, opatřenou žlabem a jeslemi, kde žily ovečky. Proto i stůl Páně nechali zakladatelé tohoto sboru zhotovit symbolicky ve tvaru jesliček.

Jedná se o starý německý statek, později sýpku. Nyní je to památka 1. kategorie.

Rožnovská náboženská obec se scházela k bohoslužbám o několik set metrů dál (také na Lidické třídě). Když ale na místě bývalé modlitebny měla být postavena samoobsluha, dostala obec tento náhradní objekt. Na jeho zvelebení se podílela svépomocně řada členů církve (včetně Karla Filipa). Tehdejší farářkou, která na vzniku modlitebny měla obrovskou zásluhu, byla Šárka Matyášová. Návrh vytvořila tehdy mladičká Jana Wienerová, naprosto úžasně a vkusně: stropní klenby i kameny v průčelí jsou původní, takže prostředí chléva, coby zrození Krista působí velmi autenticky.

Ač jsem prošla za svůj život řadou náboženských obcí, tato je v něčem úžasnou výjimkou: za 19 let mé služby se tam nikdo na nikoho křivě nepodíval, natož abychom se pohádali! Vládne tam láskyplná atmosféra, víme o sobě všechno, neseme spolu dobré i zlé, a došlo tam i ke krásnému propojení generací. Dnes přichází pravidelně na bohoslužby cca 15 lidí, kdy nejmladšímu je rok a nejstaršímu o 90 let víc…

9. června 1974 byla modlitebna slavnostně otevřena a my jsme si tuto neděli připomněli, za účasti br. patriarchy, 50. výročí jejího otevření.