Back to Top

Aktuality

úterý 29. leden 2019
V neděli 27. ledna se uskutečnilo slavnostní otevření zrekonstruované kaple ve farním domě naší cír ...
pátek 25. leden 2019
Když apoštol Pavel ve dvanácté kapitole Prvního listu Korinťanům vypočítává duchovní dary, nezmiňuj ...
úterý 15. leden 2019
V prvním letošním Zpravodaji najdete kázání bratra biskupa Filipa, které pronesl u příležitosti 99. ...
úterý 18. prosinec 2018
Advent je dobou radostného očekávání, ale také niterné přípravy na vánoční zázrak narození našeho S ...
pondělí 17. prosinec 2018
Ve dnech 9. - 12. prosince se uskutečnily adventní duchovní obnovy Plzeňské diecéze v klášteře Angl ...
středa 24. říjen 2018
Sestry a bratři, milí přátelé. Mám velikou radost, že téměř všechny naše náboženské obce si tuto ne ...
středa 24. říjen 2018
Erazim Kohák ve své přednášce „Morální filosofie v údobí zpochybněných samozřejmostí“ přirovnává si ...
úterý 23. říjen 2018
V sobotu 20. října se v mirovickém husitském kostele konalo mimořádné společné vikariátní a diecézn ...
úterý 25. září 2018
Od roku 2015 se v Plzeňské diecézi CČSH konají Poutě milosrdenství v rámci Sedmiletí duchovní obnov ...