NA  ČEM  PRACUJEME

Aktuální projekty

Již od počátku bylo záměrem Plzeňské diecéze nejen opravit dům v Husově ulici v Plzni, ale otevřít církev světu a domu vdechnout nový život. Proto byl diecézním shromážděním schválen záměr na přebudování budovy na vysokoškolskou kolej pod názvem Křesťanský dům. Je to jeden ze způsobů, jak učinit církev a kostely přirozeným způsobem přístupné lidem,...

V Plzeňské diecézi pořádáme pravidelně duchovní obnovy pro laiky i duchovní. Jejich smyslem je zažít naplno společenství víry v ústraní, najít klid duše a obnovit své vnitřní síly pro běžný život.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí