NA  ČEM  PRACUJEME

Aktuální projekty

Před odjezdem do Kostnice si Jan Hus připravil kázání, které zamýšlel přednést před koncilem. Nazval je Řečí o míru, latinsky Sermo de pace. Opírá se o text evangelia, kde Ježíš přikazuje učedníkům: "Vcházejíce do domu, pozdravte jej slovy: Mír tomuto domu" (Lukáš 10, 5). Církevní reformátor si uvědomuje, že koncil bude řešit jeho kauzu. Ani svým...

Již od počátku bylo záměrem Plzeňské diecéze nejen opravit dům v Husově ulici v Plzni, ale otevřít církev světu a domu vdechnout nový život. Proto byl diecézním shromážděním schválen záměr na přebudování budovy na vysokoškolskou kolej pod názvem Křesťanský dům. Je to jeden ze způsobů, jak učinit církev a kostely přirozeným způsobem přístupné lidem,...

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat o zahájení nového kurzu určeného pro širokou veřejnost, zejména však pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o theologií, nebo se angažují, či se chtějí angažovat aktivně v liturgickém životě církve a pastoraci.

Hledáte husitské bohoslužby, kázání, úvahy a další na internetu? Projekt Husitských bohoslužeb je tu pro vás. Nabízíme odkazy na různá místa v celé Církvi československé husitské.

Od roku 2017 sloužíme pravidelně bohoslužbu věnovanou nemocným. Od té doby prošly seznamem nemocných stovky jmen, a tak se konkrétní příběhy lidí, vzdálených i tisíce kilometrů od nás, staly tak trochu i našimi příběhy.

V Plzeňské diecézi pořádáme pravidelně duchovní obnovy pro laiky i duchovní. Jejich smyslem je zažít naplno společenství víry v ústraní, najít klid duše a obnovit své vnitřní síly pro běžný život.A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí