Výzvy pro CČSH v 21. století

09.07.2020

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy Vás zve k účasti na konferenci ke 100 letům CČS(H), jejímž cílem bude:

1) Teologická reflexe a zhodnocení tradic a historických milníků služby CČS(H),

2) Zhodnocení současného stavu a působení CČSH ve společnosti při pomoci člověku,

3) Aktualizace a diskuze nad výzvami, vizemi a sebe-pochopením CČSH ve službě Bohu a pomoci člověku 21. století (v kontextu pohledů ekumenických i vnitro-církevních).

Nabídky příspěvků, anotací, v rozsahu 1000-1800 znaků (včetně mezer), a krátkého představení Vaší osoby zasílejte prosím do 15. 9. 2020 na elektronickou adresu htkonference@gmail.com.

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků do 30. 9. 2020. Více informací v příloze: