Výzva Ekumenické rady církví k prezidentským volbám (Tisková zpráva)

09.01.2023

Výzva Ekumenické rady církví k prezidentským volbám

Ve dnech 13. - 14. ledna tohoto roku se uskuteční v naší zemi prezidentské volby. Jako občanům této země je nám svěřen podíl na přímé volbě hlavy našeho státu.

Chceme vás proto vyzvat, abychom se nyní všichni spojili v přímluvných modlitbách za tyto nadcházející volby. To je ostatně stálým a prvořadým úkolem nás křesťanů - modlit se za vládce, kteří mají v rukou moc, aby ji vykonávali moudře.

V těchto volbách máme možnost dát hlas tomu kandidátovi, který bude dobře zastávat prezidentský post. Nenechme se v této pohnuté a zjitřené předvolební době zmást volebními průzkumy a preferencemi, které mohou být někdy zavádějící.

Všichni prezidentští kandidáti byli v médiích dotazováni na své osobní postoje a politické názory z různých oblastí politického, náboženského a veřejného života. Tyto postoje a názory jednotlivých kandidátů jsou veřejně dostupné na internetu.

Vyšetřeme si dostatek času, abychom získali co nejvíce informací a nepodlehli laciným dezinformacím. Jsme vděčni, že jsou mezi těmito kandidáty ti, kteří jsou morálně zakotveni a mají dobrý předpoklad, že budou důstojně reprezentovat naši zemi a především nebudou zneužívat svého postavení ve svůj vlastní prospěch, podléhat arogancí moci či populismu a ignorovat základní instituce státu. Vnímejme, kteří z těchto kandidátů žijí v souladu s tím, co vyznávají a zastávají.

Dejme hlas těm kandidátům, kteří ctí význam křesťanských hodnot, a to nejen deklarativně, ale především svojí prací a poctivým životem, váží si pravdy i lásky k druhému člověku a podporují stabilitu vztahů či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.

Kéž jako občané naší země zvolíme prezidenta, který bude darem k 30. výročí vzniku naší republiky. Naše země potřebuje moudrého a schopného prezidenta, který bude spojovat lidi, a ne polarizovat společnost.

Předsednictvo Ekumenické rady církví v ČR

Tomáš Tyrlík, předseda Ekumenické rady církví
Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví
Marián Čop, 2. místopředseda Ekumenické rady církví 

Plné znění výzvy ke stažení najdete na webu CČSH.