Výroční zpráva za rok 2021

17.10.2022

Zde si můžete stáhnout a přečíst naší výroční zprávu o Plzeňské diecézi za rok 2021. Děkujeme Vám za modlitby, podporu a vše, neboť nic není naším dílem, ale dílem Kristovým, a tam, kde se pleteme, tam je nám všem blízko Boží náruč a laskavost Ježíšova.


Úvodní slovo biskupa

SPOLEČENSTVÍ V BODU ZLOMU

úvodní slovo biskupa

Bod zlomu ("The Tipping Point") Malcolma Gladwella je velmi inspirativní kniha. Všichni se v ní najdeme. Bodem zlomu je okamžik, od něhož se události vyvíjejí nekontrolovaně, jako epidemie. Nejde zdaleka jen o epidemii nemocí jako je covid, ale také o epidemii strachu z budoucnosti, nebo epidemii informací, jimiž jsme přehlceni. Jako církev jsme také součástí tohoto zlomu, nemůžeme se vymlouvat, ani to popírat. Neseme plnou zodpovědnost za to, čím jsme a čím se staneme - můžeme být lidmi, které Gladwell nazývá "spojovateli" - a spojovat svět. Taková je ježíšovská cesta. Někdy se však uchylujeme ke stylu myšlení a jednání lidí, které Gladwell označuje slovem z jidiš "maven" (znalec), kteří se považují za specialisty na informace. Ano, informace dnes hrají obrovskou roli. Máme jich mnoho, ale věnujeme pozornost těm podstatným? Obávám se, že ne. Místo uceleného obrazu jsme odkázáni jenom na útržky. A pak jsou tu lidé, kterým Gladwell říká "prodavači" - ti kteří vyjednávají a zajišťují odbyt. I oni mají v církvi své místo, tak jako měl v kruhu Ježíšových učedníků své místo i Jidáš. Církev je chrám a zároveň tržiště, ale to ať soudí Bůh. Jako diecéze si myslím vedeme dobře. Nejsme zadlužení, vycházíme s vlastním majetkem, ale přece jen máme dluh: vůči Bohu, vůči lidem, vůči světu, vůči sobě. Co s tím? Kvůli pandemii nás ubylo, to je fakt. Církevní instituce často nevědí, jak na novou situaci reagovat, i to je fakt. Potřebujeme prožít onen bod zlomu, a přijmout jej jako šanci - zlom se může stát okamžikem obrácení, jímž nastoupíme na cestu proměny. Abychom se jednou nemuseli stydět, že jsme zůstali pořád stejní a Ježíšovo evangelium s námi nic neudělalo... Přeji nám všem odvahu vstoupit do bodu zlomu s důvěrou, že se v něm nezlomíme, ale obrátíme k tomu, co je skutečně podstatné!

váš bratr Filip Štojdl, biskup