Vikariátní konference v Písku

20.09.2023

19. září se sešli duchovní Plzeňské diecéze na vikariátní konferenci v husitském kostele v Písku. Bohoslužbu vedl biskup Lukáš za asistence místního jáhna Samuela, na konci bohoslužby pak společně i s laickými zástupci náboženské obce poděkovali emeritní farářce Milušce Štojdlové za 40 let její duchovenské služby v Písku. Po bohoslužbě přednášel vikář Tomáš Procházka o indiánské spiritualitě v životě a díle episkopálního biskupa Stevena Charlestona. Po výborném obědě následovalo interní jednání. Děkujeme náboženské obci v Písku za pohostinnost a sestře Milušce vyprošujeme Boží požehnání, zdraví a sílu do dalších let.