Theologická akademie

07.07.2020

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás informovat o zahájení nového kurzu určeného pro širokou veřejnost, zejména však pro zájemce, kteří se chtějí dozvědět víc o theologií, nebo se angažují, či se chtějí angažovat aktivně v liturgickém životě církve a pastoraci. 

Kurz je zvláště vhodný pro zájemce o lektorskou, akolytskou nebo jinou dobrovolnickou pastorační službu (diakonie, kostelnictví, katecheze) na místech, kam už nemůže z časových důvodů zavítat jáhen nebo kněz.

Tento kurz nenahrazuje theologické vzdělání univerzitního typu, ale otevírá široké veřejnosti vhled do theologie.

Přednášky budou probíhat každou druhou neděli v měsíci cca od 11. hodin (po skončení nedělní bohoslužby) do cca 16. hodin v kostele CČSH v Mirovicích. První setkání je naplánováno na neděli 9. února 2020.

Přihlášky nebo další dotazy posílejte na adresu: thea@ccshplzen.cz. Základní informace a studijní materiály naleznete také na webu thea.cz .

Přednášky jsou bezplatné (dobrovolný příspěvek na coffe break vítán). Coffe break bude zajištěn, ale oběd a jiné občerstvení prosíme s sebou.

Úvodní blok přednášek povede Richard Ferčík a budou se věnovat:

  • biblické dějepravě starého a nového Zákona
  • vzniku biblického textu a kánonu
  • základní historické periodizaci izraelitů a prvních křesťanů
  • základnímu poslání laického apoštolátu v Církvi československé husitské

Děkujeme Plzeňské diecézi CČSH a Náboženské obci Mirovice za podporu a útočiště.

Všichni jsou srdečné zváni

Více o theologické akademii