Synoda duchovních 2021

01.09.2021

Vážené sestry, vážení bratři, všichni máme za sebou více než turbulentní dobu. Pandemie koronaviru zasáhla celou naši společnost a utlumila i aktivity v církvi, v diecézi i jednotlivých náboženských obcích. To, co se mi jeví jako nejpodstatnější, je obnova vztahů, obnova společenství. Zajímavé je, že latinské slovo pro náboženství, religio, doslova znamená "znovu svázat", tedy obnovit, spojit právě to, co bylo přerušeno či uvolněno. A co jiného by nás mělo znovu vzájemně spojit, než společná modlitba, společný rozhovor, společné naslouchání a ztišení během společně prožitého času, kdy budeme na jednom místě shromážděni nejen jako kolegium duchovních, ale především jako kruh přátel, kteří i přes mnohé osobní rozdíly sdílejí jednu cestu - a tou je živý Kristus v našem středu! Proto se těším na viděnou na synodě duchovních naší Plzeňské diecéze. Vím, že si máme mnoho co říci, a proto vás tímto zvu k otevřené diskusi a svobodné výměně názorů. Nadto nade všechno bych si ovšem přál, aby nás na to místo, kde se potkáme, přivedla touha být spolu na cestě. Váš bratr a jeden z poutníků 

Filip Štojdl, biskup v Plzni 29. 8. 2021