Svolávací vyhláška Diecézního shromáždění 2021

14.09.2021

Milé sestry, milí bratři, vážení kněží a jáhni, kazatelé a pastorační asistenti, drazí laičtí zástupci náboženských obcí, členové Diecézní rady, Diecézního finančního a revizního výboru, Diecézního kárného výboru, členové Církevního zastupitelstva, Ústřední rady, Církevního finančního a revizního výboru, Církevního kárného výboru, členové Právní rady, trvale žijící v obvodu Plzeňské diecéze! Dle §29 Ústavy Církve československé husitské tímto svolávám řádné Diecézní shromáždění Plzeňské diecéze Církve československé husitské na sobotu 30. října 2021, které bude zahájeno bohoslužbou v 10.00 v kostele Kostnických mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského v Mirovicích (Táborská 243).