Setkání kaplanů a dobrovolníků v Praze – Dejvicích

03.05.2023

V druhé polovině dubna se v prostorách ústředí CČSH v Praze – Dejvicích uskutečnilo setkání kaplanů a dobrovolníků. 

Dne 25. 4. 2023 se od 10 hodin konalo setkání duchovních Církve československé husitské, kteří profesionálně pracují ve specifických oblastech duchovní péče.

Spolu s duchovními se také zúčastnili pastorační asistenti a laici, kteří se na dobrovolnické bázi angažují v oblasti duchovní péče ve zdravotnictví, vězeňství a v sociálních zařízeních, u hasičů či u policie.

Setkání se konalo v budově ústředí Církve československé husitské, Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice, v zasedací síni (2. p.) a v knihovně Dr. Františka Kováře (5. p.).

Tématem setkání bylo: Kaplani a dobrovolníci v kategoriální duchovní péči

Program:

  1. Bohoslužebné zahájení (Mgr. Miroslava Mlýnková) – 2. patro
  2. Aktuální informace o kaplanské službě (ThDr. Tomáš Butta, Th.D.) – 5. patro
  3. K charakteru vojenské kaplanské služby v ČR a v zahraniční misi (kpt. Mgr. Zdeněk Havránek) – 5. patro
  4. Pastorační péče ve věznicích z pohledu dobrovolníka (Kateřina Hamr) – 5. patro
  5. Zakončení (konec 14.00)

Setkání moderoval: Mgr. Tomáš Novák, Th.D.

Převzato z webu CČSH, kde si také můžete prohlédnout fotogalerii ze setkání.