Setkání duchovenského sboru v Mirovicích

27.02.2024

Srdečně zveme kněze a jáhny (včetně externích duchovních) Plzeňské diecéze CČSH na setkání duchovenského sboru na Zelený čtvrtek v kostele kostnických mučedníků Jana Husa a Jeronýma Pražského v Mirovicích. Součástí bohoslužby je obnova kněžského slibu.