Seminář modlitby souhlasu v Chýnově

14.08.2023

V sobotu 5. srpna proběhl v Chýnově ve sboru CČSH v Ateliéru Hildegardis seminář modlitby souhlasu. Přečtěte si text sestry Kamily Magdaleny Lukasové.

V deštivé sobotě 5. srpna se nás v Chýnově ve sboru CČSH v Ateliéru Hildegardis sešlo 6, později odpoledne 8 zájemců o kontemplaci. V takto komorním obsazení, kde byla taktéž možnost osobního rozměru setkání, jsme absolvovali se sestrou Teresií Vierou Hašanovou seminář modlitby souhlasu (Centering Prayer).

Pro některé to byl vůbec první zážitek, který je nepřenosný, čistě individuální, leč silný a otevírající se Pánu široce, úplně. Kéž sv. Duch má v následující péči všechny, kdo tu svou přítomností a praxí stvrdili svůj souhlas a přijali uvnitř svaté jméno ke svým tichým kontemplativním modlitbám v čase svého dalšího života! 

Byla to první vlaštovka ze zamýšlené náplně a programu duchovního vzdělávání Ateliéru Hildegardis otevřenému široké veřejnosti. 

Kniha Thomase Keatinga "Otevřená mysl, otevřené srdce. Kontemplativní rozměr evangelia" (Alpha Book, 2021), kterou sestra Teresie (bývalá řeholnice) přeložila z angličtiny, nás nyní bude provázet dalšími dny našeho praktikování Centering Prayer a je možné se k této formě kontemplativní modlitby souhlasu také připojit každý den na youtube v 17,40 h.

Příští počin duchovního obnovení v Ateliéru Hildegardis Chýnov chystáme na sobotu 9. 9. od 13h. 

Přijeďte, těšíme se na setkání!Bližší informace na mailu: kamcadova@seznam.cz

Kamila Magdalena Lukasová