Projekt domu Agapé v Plzni

17.03.2021

Po mnohaletých a někdy nekonečných jednáních s dotčenými úřady začala v roce 2020 rekonstrukce sídelního domu Plzeňské diecéze CČSH na Husově ulici č. 1. v Plzni.

Rozhodnutím Diecézní rady dostal dům krásné jméno AGAPÉ, znamenající v řečtině lásku - Boží lásku. Věříme, že studentská kolej ve spojení s katedrálním kostelem ji bude dále šířit.

Smlouva na realizaci stavby byla na základě výběrového řízení podepsána se společností GEMA ART International s.r.o.

Stavební společnost začala přípravnými pracemi v době letních prázdnin 2020.

Vlastní stavební práce byly zahájeny v září 2020.

Během podzimu 2020 se podařilo zasanovat kompletně sklepní prostory.

Dále pak byly kompletně vybourány a vyměněny všechny stropy a podlahy. Rozběhla se kompletní renovace silnoproudých rozvodů a kanalizace.

Největší objem stavebních prací bude realizován v roce 2021.

Po dokončení rekonstrukce se Dům Agapé stane důstojným reprezentantem Plzeňské diecéze CČSH, a také jedním z jejích nosných ekonomických pilířů.

Lukáš Moc, ředitel Institutu Plzeňské diecéze CČSH