Pozvánka na odhalení pamětní desky hudebního skladatele Josefa Františka Píchy v Husinci

11.06.2024

Srdečně zveme k účasti na slavnostním odhalení pamětní desky hudebního skladatele Josefa Františka Píchy. Odhalení proběhne 7. 7. 2024 od 14.00 v Husinci u rodného domu J.F. Píchy v ulici Komenského č. 57.
Setkání se koná za účasti starostky Ludmily Pánkové, patriarchy CČSH Tomáše Butty, plzeňského biskupa CČSH Lukáše Bujny a členů rodiny skladatele.