Pozvánka do Tábora – přednáška o Santiagu s promítáním

07.02.2024

Srdečně zveme na přednášku o pouti do Santiaga s promítáním fotografií o cestě k hrobu apoštola Jakuba. Přednáška se uskuteční v úterý 13. 2. od 16.00 v modlitebně CČSH v Táboře na adrese Farského 1960, přednášet bude farářka NO CČSH Tábor Helena Smolová.