Požehnání nového oltáře pro NO Sokolov

08.08.2023

V neděli 6. srpna se v náboženské obci CČSH Sokolov uskutečnila další z nedělních bohoslužeb. Tato bohoslužba ovšem byla něčím jiná, než ty ostatní. Bratr biskup Lukáš Bujna totiž v jejím rámci požehnal novému oltáři, který je dílem truhlářského mistra Jiřího Kratiny.

"Pomoz nám, Bože, ať se mocí tvého Ducha staneme podobnými tvému Kristu, živému kameni, abychom v něm rostli ve tvůj svatý chrám a na oltáři svého srdce ti podávali svůj život jako oběť tobě milou,“ zaznělo při modlitbě.

Fotografie z bohoslužby pořídil Petr Maxim.