Otevření Archeoskanzenu a Trocnovské slavnosti 2023

13.09.2023

V Trocnově byl otevřen jedinečný archeoskanzen, u jehož slavnostního uvedení do provozu nechyběli ani zástupci z řad CČSH. Přinášíme text bratra patriarchy Tomáše Butty o slavnostním otevření 8. 9. 2023.

Autorem textu je bratr patriarcha Tomáš Butta, text byl převzat z oficiálních webových stránek CČSH

V Trocnově – tradičním rodišti Jana Žižky – vznikl jedinečný Archeoskanzen, který představuje středověkou vesnici z období přelomu 14. a 15. století.

Dne 8. 9. 2023 se uskutečnilo jeho slavnostní otevření za účasti představitelů Jihočeského kraje a dalších hostů, mezi nimiž byli i představitelé Církve československé husitské. Zasvěcený výklad pro pozvané hosty poskytl prof. Jiří Škabrada, odborník na lidovou architekturu. Při slavnostním otevření Archoskanzenu promluvili zástupci Jihočeského kraje – náměstek hejtmana Pavel Hroch, ředitel Jihočeského muzea František Štangl a další řečníci, kteří se na vzniku tohoto pozoruhodného projektu podíleli a podporovali jej. Před symbolickým přestřižením pásky u brány požehnali dílu zástupci CČSH – pražský biskup David Tonzar, plzeňský biskup Lukáš Bujna a patriarcha Tomáš Butta, který pronesl modlitbu. Bratří biskupové pak navštívili místo s památným kamenem, kde se podle tradice Jan Žižka narodil. V podvečer se v rámci Trocnovských slavností 2023 uskutečnil pod Žižkovým památníkem rockový festival s účastí více než tří tisíc návštěvníků. Trocnovské slavnosti pokračovaly také následující den, kdy mohli návštěvníci v několika skupinách v rámci komentované prohlídky projít Archeoskanzenem, respektive jeho zpřístupněnou částí. V rámci bohatého programu zněla středověká hudba a bylo možné sledovat ukázky dobových řemesel a prací, včetně pečení chleba. V muzeu v rámci komentované prohlídky poutavě hovořil o Janu Žižkovi a husitství prof. Petr Čornej, autor rozsáhlé monografie o středověkém vojevůdci i tvůrce trocnovské expozice z roku 2015. Ke zdaru celé dvoudenní akce, bohatě navštívené, přispělo i teplé a krásné slunné počasí. Trocnov má být jedním z důležitých míst v rámci 600. výročí Jana Žižky z Trocnova v roce 2024.

Tomáš Butta

Foto: archiv patriarchy CČSH