Odešla sestra Jarolímová

25.06.2021

Milé sestry, milí bratři v duchovenské službě,

s lítostí, ale take s důvěrou v Boží milost oznamujeme, že 22. června - v den svých 77. narozenin - odešla na věčnost sestra Miroslava Jarolímová, emeritní farářka v Horažďovicích.

Poslední rozloučení se koná ve středu 30. 6. v 10.00 v Horažďovicích.

Stručný životopisný medailonek sestry Miroslavy, vytvořený na základě hesla v Bibliografickém slovníku CČSH, si můžete přečíst na facebooku Plzeňské diecéze CČSH.

Přikládáme parte a fotografii z loňské oslavy 45. výročí svatby manželů Jarolímových a prosíme o modlitby.

Pokoj věčný jí daruj, ó Pane, a světlo věčné ať jí svítí! Ať odpočívá v pokoji!