Nic se prodávat nebude!

10.07.2020
Lukáš Moc, ředitel Institutu Plzeňské diecéze CČSH
Lukáš Moc, ředitel Institutu Plzeňské diecéze CČSH

Rozhovor s Lukášem Mocem, který se stal od 1. června 2020 ředitelem Institutu Plzeňské diecéze CČSH a jeho prvním úkolem je realizovat záměr Křesťanského domu v Plzni a také spolupracovat na financování nemovitostí v Plzeňské diecézi. Narodil se 25. 2. 1976 v Karlových Varech. Od roku 2015 je členem Ústřední rady CČSH a Diecézní rady Plzeňské diecéze. Mezi jeho koníčky patří vážná hudba, turistika, procházky se psem, běh, lyžovaní a dobré víno. Se svou ženou - varhanicí Michaelou Káčerkovou - pořádají od roku 2014 Mezinárodní hudební festival J.C.F. Fischera.

Jaký je tvůj vztah k Církvi československé husitské?

Hustiská církev se stala celkem přirozeně a automaticky součástí mého života hned od mého narození. Vyrůstal jsem na faře v Karlových Varech, kde byli faráři moji prarodiče František a Jarmila Mocovi. Později zde začal sloužit, a do dnešních dnů slouží i můj otec Michael (emeritní biskup ). Každodenní život církve proto znám velice dobře.

O Plzeňské diecézi zlé jazyky říkají, že chce rozprodávat majetek a žít jen z modliteb. Ty ale patříš k těm, kteří jsou velkými zastánci ochrany majetku církve a jejího využití ...

Odlukou církve od státu, jsem za ni velice rád, se započala nová epocha. Církev musí začít myslet i na ekonomickou stránku. Pochopení tohoto nového stavu, bude pro mnohé složité. Doba, kdy církev byla pod křídly státu, byla sice těžká, ale zároveň poskytovala určitou (pseudo)jistotu. Teď máme svobodu ve své činnosti, ale s tím přichází i odpovědnost za svěřené statky duchovní, movité i nemovité. Je o mně všeobecně známo, že nejsem příznivcem prodeje jakéhokoliv církevního majetku, který nám byl našimi předky předán ke správě. Mým cílem je tento majetek zachovat i pro naše nástupce.

Jak tedy prakticky zacházet s církevním majetkem?

Některé diecéze se vydaly cestou nákupu dalšího nemovitého majetku, který bude generovat finanční prostředky na jejich provoz. Mojí představou je vycházet v první fázi ekonomické samostatnosti ze současného vlastního nemovitého fondu a finanční prostředky investovat do nemovitostí v krajských a okresních městech, kde je větší ekonomický potenciál. Příkladem tohoto přístupu je generální rekonstrukce Křesťanského domu v Husově ulici v Plzni, nebo v současné době připravovaná rekonstrukce tří bytů ve farním domě v Chebu. Naopak nemovitosti, které PD provozně i ekonomicky zatěžují, nabídnout k dlouhodobému pronájmu. Pilotním projektem tohoto typu je pronájem pensionu v Železné Rudě.

Když už je řeč o Křesťanském domu v Plzni, jak to nyní vypadá? A jaké jsou tvé cíle pro Institut Plzeňské diecéze?

Minulý měsíc byl DR vybrán generální dodavatel stavby a v příštích dnech dojde k předání staveniště. Celková doba rekonstrukce je plánována cca na 12 měsíců. Mým hlavním cílem pro následující měsíce je nastavit parametry Institutu tak, aby se nemovitosti jím spravované staly postupem času zdrojem finančních příjmu PLD.


za odpovědi děkuje Richard Ferčík, tajemník DR