Milujte své nepřátele

06.03.2023

24. 2. 2023 jsme si připomněli výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, kterou CČSH společně s dalšími církvemi po celém světě hned v první den odsoudila. Následně se naše církev, podobně jako další církve a organizace zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům, která trvá dodnes (a to v několika případech i díky finanční podpoře Saská evangelické církve) a rovněž vyhlášením finanční sbírky, která byla poskytnuta potřebným také na Ukrajině. Koordinátorem pomoci byla a je Husitská diakonie pod vedením ředitelky PhDr. Kateřiny Klasnové. 


K 1. výročí války na Ukrajině se mj. vyjádřila Světová ráda církví, jejíž stanovisko přinášíme:

Odsuzujeme probíhající invazi a vyzýváme k zastavení války. Stálý člen Rady bezpečnosti OSN touto nezákonnou ozbrojenou agresí proti ukrajinskému lidu a suverénnímu státu zpochybnil a podkopal základy mezinárodního humanitárního práva a lidských práv a samotnou Chartu OSN.

Pro masové ničení životů, živobytí a komunit nemůže existovat žádné legitimní politické, morální ani náboženské ospravedlnění. Zejména odmítáme jakékoli zneužívání teologie a náboženské autority, které se ji snaží ospravedlnit. Náš Bůh je Bohem míru, ne války; lásky, ne nenávisti; smíření a jednoty, ne konfrontace a rozdělení. Křesťané jsou v tomto a každém jiném kontextu povoláni k tomu, aby byli tvůrci pokoje.

Při tomto tragickém výročí se modlíme, aby pro všechny obyvatele Ukrajiny opět nastal mír, aby pozůstalí byli utěšeni, zranění uzdraveni, zničená města obnovena, územní celistvost Ukrajiny a mezinárodně uznávané hranice respektovány, a aby ti, kteří tuto katastrofu na Ukrajině a ve světě rozpoutali, byli konečně přivedeni k odpovědnosti.

Je čas boje i čas pokoje (Kaz 3:8)

17. 2. 2023 byl instalován nový generální sekretář Světové rady církví pastor Prof. Dr. Jerry Pillay v ženevské kapli Ekumenického centra. Ve svém kázání "Církev na křižovatce" říká:

Mám tu hodinky. Nejsou drahé, ale představme si, že jsou to drahé zlaté hodinky. Mohou mít všechen lesk a přitažlivost, ale pokud nejsou schopny ukazovat čas, k čemu potom jsou? Hodinky mají ukazovat čas. To je jejich účel! Bez ohledu na to, jak atraktivně a draze mohou vypadat. Pokud mi nedokážou ukázat čas, pak jsou v podstatě k ničemu.

Účelem církve je hlásat světu lásku a milost Kristovu, a to tím, že jde do světa kázat, vyučovat, křtít a vzdělávat věřící. Církev by měla žít tak, aby naplňovala Boží záměr. To je zachyceno také v poslání Světové rady církví: "je to společenství církví, které podle Písma vyznává Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele, a proto se snaží naplňovat své společné poslání ke slávě jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého." Jako společenství 352 členských církví pocházíme z různých a rozmanitých prostředí, abychom světu hlásali téhož Pána Ježíše Krista.

Někdy se zdá, že církev dnes zapomíná na svůj skutečný cíl ve světě. Místo toho chceme jít svou vlastní cestou, hledáme své vlastní programy a snažíme se uspokojit sami sebe. Musíme se zastavit a ptát se: Co chce Pán? Jak můžeme naplnit Boží záměr?

25. 2. 2023, Jiří Bochez

Publikováno původně na webu CČSH

Zdroje:

https://www.ccsh.cz/view.php?id=5173

https://www.oikoumene.org/resources/documents/wcc-statement-on-ukraine-0

https://www.oikoumene.org/news/rev-prof-dr-jerry-pillay-installed-as-ninth-wcc-general-secretary