Kde je tvůj poklad?

10.07.2022

Nestává se často, aby snoubenci určili oddávajícímu knězi téma svatebního kázání. Ne snad, že by mi rozkázali: "Hej, faráři, budeš kázat na ten či onen výrok z Bible!" Vymysleli to chytřeji. Natiskli si na svatební oznámení citát z evangelia: "Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce" (Matouš 6, 19-21). Pak už mi opravdu nezbylo, než rozjímat nad Ježíšovými slovy o nebi, pokladu a srdci.

Nevykoumal jsem nic převratného, co by snoubenci sami už nevěděli. Protože když se na ně pozorně zadívám, zjišťuji, že oni dva - pár, který se spojuje vjedno - zde stojí před námi jako živoucí exegeze, výklad a ztvárnění těchto požehnaných Ježíšových slov. Je očividné, kam si uložili svůj klenot, "arcikam", nebeský poklad, k němuž upnuli svá srdce.

Rozlišení mezi pozemským a nebeským pokladem souvisí s poznáním, co je v životě doopravdy důležité, co má skutečnou hodnotu. Pozemský poklad je pokaždé "něco", nějaká věc, kterou lze ukrýt, uložit do banky či zakopat na dvorku. Kdežto nebeským pokladem je vždycky "někdo", a ten se neukrývá, naopak odkrývá se - vyjevuje, co cítí, jak smýšlí, po čem touží, otevírá tajné pokladnice srdce svému protějšku, jemuž důvěřuje a miluje ho. Pozemskými poklady bývají nejrůznější věci, avšak nebeskými poklady jsou vztahy mezi osobami. Věci mohou být krásné a cenné, ale žádná věc nikdy nenaváže vztah s člověkem, který ji obdivuje a opatruje. Věci mají v životě svoje místo, svůj význam, ale pokud je člověk nadřadí nad vztahy, připraví se v životě o to podstatné. Dopustí, aby odumřela část jeho lidskosti, kterou na počátku obdržel darem od Boha.

Abychom ve vztazích získali pravý nebeský poklad, musíme zariskovat a vložit do nich srdce. V biblickém pojetí není srdce "jen" centrem citů, ale středem lidské bytosti, odkud vycházejí emoce, myšlenky, energie. Pokud do našich vzájemných vztahů vpustíme energii lásky, kterou vydáme ze svého srdce a zároveň se jí necháme obdarovat z otevřeného srdce druhého člověka, pak se začnou dít zázraky! Neboť energie lásky se neztratí, nevymizí. Neplatí pro ni entropie. Tato božská energie proměňuje skutečnost světa. Každý, kdo se odváží milovat, kdo lásku rozdává i přijímá, pomáhá tím Bohu tvořit svět podle jeho přání - svět, v němž se dá lépe žít, volněji dýchat, smysluplněji pracovat a upřímněji se radovat ze všech dobrých darů, jimiž nás Bůh zahrnuje proto, abychom se o ně dělili a společně jich užívali.

Kéž vztahy v našich manželstvích, rodinách, církvích i národech s pomocí Boží pohání právě energie lásky, která přináší na zemi kousek nebe a dává nám letmo si přivonět k rajskému ovoci ze stromu života. Z něj ochutnáme v Božím království, kam ruku v ruce putujeme jako lid Kristův a kde bude skrze Krista vše dovedeno ke svému cíli!

Napsal Lukáš Bujna pro Mysterion