Křesťanský dům v Plzni

09.07.2020

Pomoc potřebným

Již od počátku bylo záměrem Plzeňské diecéze nejen opravit dům v Husově ulici v Plzni, ale otevřít církev světu a domu vdechnout nový život. Proto byl diecézním shromážděním schválen záměr na přebudování budovy na vysokoškolskou kolej pod názvem Křesťanský dům. Je to jeden ze způsobů, jak učinit církev a kostely přirozeným způsobem přístupné lidem, zvláště mladým. Tím, že budou mladí doslova žít a bydlet v církvi, můžou jí porozumět a potkat se s Bohem.

Projekt křesťanského domu je otevřený a ekumenický, je tu pro všechny, kteří se cítí být křesťany, nebo křesťanství vnímají jako hodnotu. Pro jejích potřebu bude k dispozici i kaplanská péče pro studenty, možnost svátostí, nebo akcí pro seznámení se s vírou.

Od prvotní myšlenky a záměru nás čekala dlouhá a deprimující cesta houští vyhlášek, zákonů, orgánů a odborů, které vyvrcholilo vydáním stavebního povolení a završená 24.5.2020, kdy Diecézní rada vybrala zhotovitele tohoto díla. Stalo se tak na základě doporučení Komise Plzeňské diecéze složené z duchovních a laiků Plzeňské diecéze a z odborníků architektů, právníka a stavebního dozoru, která doporučila společnost GEMA ART International a stavitelství MAAD. Vybraná společnost má dlouholeté a široké zkušenosti s rekonstrukcí památkových objektů a jejich cenové nabídky byly zároveň příznivé.

V nejbližších dnech dojde k podpisu smlouvy a předání staveniště. Následně již nic nebude bránit započetí stavebních prací. Doba výstavby je plánovaná na dvanáct měsíců.

Dobrou zprávou je, že Plzeňská diecéze je schopná pokrýt náklady z vlastních prostředků a nemusela si sjednávat úvěr u bankovních společností.

Těšíme se, že po letech překonávání administrativních nástrah a léček již brzy bude otevřen i náš kostel a obyvatelé Plzně a studenti budou mít možnost navštívit i tento chrám a objekt již nebude působit dojmem chátrající dominaty na dopravní tepně Plzně. Věříme, že to bude velkým duchovním oživením v Plzni. Zároveň otevření kostela plánujeme jako místo setkání nejenom místní komunity, ale chceme navázat na minulost kostela a obnovit vzpomínku na německé evangelíky luterského vyznání, kteří jej postavili.

Plánují se ve spolupráci s německou stranou i drobné připomínky na minulost kostela a věřící německé národnosti.

Úřad Plzeňské diecéze děkuje všem, kteří se zapojili a ještě zapojí do toho našeho největšího projektu.