Hledání tváře na letních duchovních obnovách

11.08.2020

Od roku 2013 se v Plzeňské diecézi CČSH pravidelně konají letní duchovní obnovy. Účastníci již poněkolikáté využili pohostinnosti sester z kongregace Srdce Ježíšova (Cor Jesu) v klášteře ve Štěkni na Strakonicku. Obnovami provázeli bratři Lukáš Bujna (přednášky) a Filip Štojdl (bohoslužby). Tématem obnov bylo "hledání tváře" - reflexe "pandemické doby", kdy jsme museli naše tváře zahalit rouškami. Tím se otevřely mnohé otázky: Jaký je význam tváře? Neztratili jsme tvář? Jak ji obnovit či znovunalézt? Jednotlivá rozjímání se týkala tváře bližního, tváře matky Země, tváře Kristovy a tváře církve. Na přednášky navazovala společná sdílení, tiché ústraní, procházky i focení pro diecézní kalendář na rok 2021. Možná nejdůležitější bylo, že jsme hledali tvář Boží ve vzájemných vztazích, dotecích, rozhovorech i naslouchání. Děkujeme za požehnaný čas a těšíme se na další, tentokrát adventní obnovy!