Emeritní biskup Milan Semilský odešel na věčnost

26.02.2021

S lítostí, ale také s vírou v Pána a Dárce života, oznamujeme, že 24. února zemřel emeritní biskup naší Plzeňské diecéze bratr Milan Semilský.

Vyrůstal v prostředí věřící rodiny. Po složení maturitní zkoušky v r. 1954 rok navštěvoval Vysokou školu strojní v Plzni. Poté se přihlásil na HČBF v Praze, kterou absolvoval s vyznamenáním v r. 1960. Během studia se oženil s Pavlou Kačínovou. Manželství bylo požehnáno dvěma syny. Pro okruh blízkých přátel při studiích přepsal a společně s M. Matyášem a M. Strakou samizdatem vydal verše Jaroslava Seiferta (1956). Později tuto zkušenost zužitkoval při spolupráci s M. Matyášem na vydávání Mírových materiálů (1965-1981), čtvrtletníku jevícího se na první pohled poplatně k oficiální linii sdělovacích prostředků, ale obsahujícího obtížně dostupné pastorační a teologické texty zejména německé produkce (K. Barth, D. Boenhoeffer či E. Fromm), poezii (J. Zahradníček, J. Seifert, S. Karásek, Z. Svoboda či F. Šrámek) nebo církevně-politické úvahy a glosy.

Kněžské svěcení M. Semilský přijal 26. června 1960. Téhož roku byl ustanoven farářem v Tachově, kde se stal kmenovým spolupracovníkem Okresního muzea v Tachově. V letech 1969-1978 sloužil v náboženské obci Plzeň-východ. V r. 1975 byl jmenován předsedou plzeňského okrsku, zároveň působil v plzeňské Diecézní radě, teologickém poradním sboru Plzeňské diecéze nebo v sociálně-etickém sněmovním výboru. V červnu 1978 převzal po V. Baudyšovi funkci vedoucího tajemníka Plzeňské diecéze. V květnu 1988 si jej Diecézní shromáždění zvolilo plzeňským biskupem. Na čtvrtého biskupa Plzeňské diecéze byl ordinován 28. května 1988, následujícího dne se ve sboru Karla Farského v Plzni konala biskupská instalace. Dne 25. listopadu 1989 se společně s Diecézní radou Plzeňské diecéze přihlásil k demokratickým změnám ve společnosti a podpořil snahy Občanského fóra a studentů. Pastýřskou biskupskou službu konal do r. 1998. Nadále poté vypomáhal v Plzeňské diecézi, kde například postupně zpracovával a zpřístupňoval diecézní archiv.

Zemřel klidně ve spánku ve věku 84 let. Děkujeme za jeho službu a prosíme o modlitby za věčné odpočinutí jeho duše. Pokoj věčný daruj mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí!

životopisný medailonek zpracoval Martin Jindra

foto: biskupská instalace M. Semilského (biskupský řetěz mu předává J. Fialka)