Duchovní obnovy v diecézi

08.04.2020

V Plzeňské diecézi pořádáme pravidelně duchovní obnovy pro laiky i duchovní. Jejich smyslem je zažít naplno společenství víry v ústraní, najít klid duše a obnovit své vnitřní síly pro běžný život. 

Mezi naše pravidelná setkání patří

  • adventní obnovy
  • postní obnovy
  • letní obnovy

Při našich duchovní obnovách je věnován velký prostor vnitřní modlitbě, úvahám na různá témata, samotě, liturgii a možnosti duchovního doprovázení.

Modlitba

"Modlitba uzdravuje, protože nás spojuje s Bohem. Bůh je ten pravý lékař, který hojí všechny rány. V modlitbě se odevzdáváme s našimi ranami Bohu, abychom se u něho, který byl sám na kříži zraněn, jako u lékaře uzdravili. V modlitbě se setkáváme s Boží zkoumající a současně uzdravující přítomností. Protože nás modlitba přivádí do Boží přítomnosti a naplňuje nás Božím Duchem, může uzdravovat." 

Anselm Grün

Nejbližší plánované obnovy v diecézi:

2.-8. srpna 2020 ve Štěkni / Hledání Tváře 

6.-8. prosince 2020 ve Štěkni / Mužská a ženská tvář Boha


Kapacita duchovních obnov je omezená. Přihlaste se, co nejdříve.