Duchovní obnovy na Lomci 2023

19.08.2023

Ve dnech 9. - 12. srpna se uskutečnily již tradiční letní duchovní obnovy naší Plzeňské diecéze, stejně jako loni na poutním místě Lomec u Vodňan. Tématem obnov bylo SPOLEČENSTVÍ. Podněty k rozjímání čerpali účastníci z knížky Dietricha Bonhoeffera "Život v obecenství", z rozhovorů, procházek, chvil ticha i ze společných modliteb a bohoslužeb. Při jedné z nich přijala svátost biřmování sestra Jaroslava z náboženské obce v Sokolově. Podle Bonhoeffera se žádné církevní společenství neobejde bez tří základních služeb: ochotě k naslouchání, ochotě k účinné pomoci a ochotě vzájemně se nést podle apoštola Pavla: "Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův." Sloužit druhým zvěstováním Božího slova mohou jenom ti, kdo jsou ochotni sloužit nasloucháním, pomocí a nesením. 

Bonhoeffer píše: "Ten, kdo se obává, že půjde o ztrátu času, když bude pomáhat v maličkostech, většinou považuje svou práci za příliš důležitou. Musíme se připravit na to, že Bůh naši práci přeruší. Bůh nám často zkříží cestu a plány, třeba i každý den, když nám pošle lidi s jejich nároky a prosbami. Mohli bychom je minout, zaměstnaní důležitými záležitostmi dne, anebo třeba čtením Bible, stejně jako kněz obešel člověka, kterého přepadli lupiči. Míjíme přitom ve svém životě viditelná znamení kříže, která nám mají ukázat, že platí Boží cesta, a ne naše. Je zvláštní, že právě křesťané a teologové často považují svou práci za důležitou a naléhavou, a nechtějí proto být ničím rušeni. Domnívají se, že tím slouží Bohu a pohrdají přitom klikatou a přesto přímou cestou Boží. Nechtějí slyšet o tom, že člověku někdo zkřížil cestu. Avšak do školy pokory patří i to, že nešetříme své ruce tam, kde je třeba služby, a že nemáme svůj čas ve. vlastní režii, ale že dovolíme Bohu, aby jej naplnil."

Duchovní poselství bratra biskupa Lukáše Bujny:

Fotogalerie z duchovních obnov: